Đặt mua báo in| Ngày 03 tháng 12 năm 2021, 15:04:23
Tag: thu hút đầu tư vào nghệ an
  • 9 tháng, Nghệ An thu hút hơn 8.744 tỷ đồng vốn đăng ký đầu tư
    Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An, tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh này đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cho 74 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 8.744,09 tỷ đồng. Tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 9.412,15 tỷ đồng.
  • Thực hiện một cuộc cách mạng về thu hút đầu tư
    Trong khuôn khổ Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư - Xuân Kỷ Hợi 2019 của tỉnh Nghệ An, ông Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã chia sẻ về những tiềm năng, lợi thế và cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh Nghệ An.