Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 22 tháng 06 năm 2024,
Tag: tiêu chí phân loại dnnn
  • Hết “cửa” né cổ phần hóa
    Nếu quy định rõ được tên và hình thức sắp xếp doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đi kèm tiêu chí, phân loại, thì tình trạng chần chừ trong sắp xếp, đổi mới DNNN sẽ chấm dứt. Đề xuất có Sách Trắng về doanh nghiệp nhà nước