Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 01 năm 2022, 18:02:14
Tag: trái phiếu địa ốc
  • Doanh nghiệp địa ốc gập ghềnh gọi vốn
    Để hạn chế phụ thuộc vào nguồn tín dụng ngân hàng, các doanh nghiệp địa ốc đã đa dạng hóa nguồn huy động vốn, trong đó nhiều doanh nghiệp hướng tới dòng vốn rẻ từ thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, với diễn biến bất lợi ngoài dự tính của thị trường, con đường này xem ra cũng không dễ đi.