Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 11 năm 2022, 19:39:18
Tag: ts. Đỗ văn sinh
  • Cổ phần hóa thoái trào, không thể chỉ “rút kinh nghiệm”
    Nhìn lại tiến trình cổ phần hóa (CPH) có biểu hiện thoái trào kể từ đầu năm 2018, TS. Đỗ Văn Sinh, Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, rất khó để hoàn thành CPH 127 doanh nghiệp trong giai đoạn 2017 - 2020. “Đã đến lúc không thể rút kinh nghiệm trước việc chậm trễ trong CPH”, ông Sinh bày tỏ quan điểm.