Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 09 năm 2022, 03:02:13
Tag: Ứng dụng ví điện tử
  • Lực đẩy từ thanh toán kỹ thuật số
    Việt Nam đang hướng tới một nền kinh tế không dùng tiền mặt, cùng với việc phát triển các thành phố theo hướng thông minh hơn. Thanh toán kỹ thuật số theo đó sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi các thành phố, nhằm mang lại lợi ích cho cá nhân, doanh nghiệp và nền kinh tế.
  • Sẽ không có "giấc mơ Mỹ" ở Việt Nam
    Ai sống cũng cần có ước mơ để tiến hóa, vươn lên. Tuy nhiên, ở Việt Nam, sẽ không có “giấc mơ Mỹ” (American Dream). Để thành công, cần phải hội tụ đủ các yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hòa.