Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 01 năm 2022, 18:00:49
Tag: vận tảu
  • Sandbox trong vận tải và chuyện taxi có "mào" hay không
    Sau thời gian dài bảo lưu khá quyết liệt quan điểm xe taxi công nghệ cũng phải đeo mào TAXI giống như taxi truyền thống, cơ quan chủ trì soạn thảo Dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ - CP) đã có một sự thay đổi lớn.