Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 12 năm 2021, 03:03:32
Tag: xuất khẩu sang campuchia
  • Nghịch lý nhập siêu từ Campuchia
    Campuchia là một trong những thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam từ nhiều năm nay. Nhưng trong 8 tháng đầu năm 2021, Việt Nam đã chuyển vị thế từ xuất siêu sang nhập siêu từ Campuchia.