Đặt mua báo in| Ngày 09 tháng 02 năm 2023, 03:14:06
Tag: y bác sĩ tuyến đầu
  • Khi Tổ quốc gọi tên
    Trải qua 4 làn sóng Covid-19, khó có thể nói hết những vất vả, hy sinh của đội ngũ y, bác sĩ nơi tuyến đầu. Tinh thần tận hiến của họ thực sự khiến chúng ta cảm phục.