Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 22 tháng 02 năm 2024,
Tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công
T.T - 25/06/2023 20:10
 
Bộ Tài chính vừa có công văn yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo thực hiện một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo, giao các cơ quan có chức năng trực thuộc thực hiện kiểm tra chuyên đề đối với việc quản lý, sử dụng tài sản công. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, qua hơn 5 năm triển khai thực hiện, việc quản lý, sử dụng tài sản công dần đi vào nề nếp, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, khai thác hiệu quả nguồn lực tài chính. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết vẫn còn một số nơi, cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện chưa đầy đủ các nội dung theo quy định hoặc để xảy ra vi phạm.

Để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh quản lý, sử dụng tài sản công và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo, giao các cơ quan có chức năng trực thuộc thực hiện kiểm tra chuyên đề đối với việc quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Việc kiểm tra chuyên đề được thực hiện trong năm 2023 theo đề cương.

Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023 của đơn vị, địa phương mình quản lý theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Bên cạnh đó, chỉ đạo, giao các cơ quan có chức năng thanh tra trực thuộc thực hiện đưa vào kế hoạch thanh tra hàng năm và tổ chức thanh tra đối với các trường hợp có nguy cơ xảy ra sai phạm; thanh tra đột xuất đối với các trường hợp có đơn thư tố cáo, phản ánh, kiến nghị có cơ sở hoặc được dư luận xã hội quan tâm.

Bộ Tài chính cho biết, mục đích của việc kiểm tra là để xem xét, đánh giá việc quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, đặc biệt là việc khai thác, sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Đồng thời, phát hiện những bất cập, sai sót, vi phạm trong việc quản lý, sử dụng để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, khắc phục. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc kiểm tra phải bảo đảm đúng pháp luật, chính xác, khách quan, công khai; không gây cản trở, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đối tượng được kiểm tra. Hoạt động kiểm tra phải bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan, không trùng lặp với hoạt động thanh tra, kiểm tra khác đối với một đơn vị trong cùng thời gian. Kết hợp giữa việc tự kiểm tra của đối tượng được kiểm tra với việc kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền.

Ninh Thuận yêu cầu thu đúng, thu đủ tiền từ khai thác, xử lý tài sản công
Ninh Thuận yêu cầu thu đúng, thu đủ số tiền từ khai thác, xử lý tài sản công và nộp kịp thời số tiền này vào tài khoản tạm giữ do Sở Tài...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư