Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 09 năm 2022, 12:41:18
Tập đoàn Sao Mai chốt danh sách ngày 29/9 lấy ý kiến chia cổ tức 30%
H.T - 10/09/2021 13:22
 
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lấy lấy ý kiến cổ đông về chia cổ tức năm 2019 và 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai (HoSE: ASM).
TIN LIÊN QUAN
d
Lợi nhuận của Tập đoàn Sao Mai tiếp tục giảm nửa đầu năm nay

Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền của ASM là 28/9/2021, ngày đăng ký cuối cùng là 29/9/2021. Thời gian thực hiện quyền dự kiến quý IV/2021. Nội dung lấy ý kiến là thống nhất thông qua việc chia cổ tức năm 2019 và năm 2020.

Trước đó, HĐQT Tập đoàn Sao Mai đã phương án phát hành hơn 77,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và 2020 cho cổ đông, tương đương tỷ lệ phân phối 30%. Vốn điều lệ dự kiến tăng từ 2.588 tỷ đồng lên 3.365 tỷ đồng.

Nguồn vốn chi trả lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2020. Sau khi có văn bản Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, công ty sẽ tiến hành thông báo ngày chốt danh sách cổ đông.

Năm 2020, lợi nhuận ròng của ASM đạt 572 tỷ đồng, giảm 31% so với năm 2019 (lãi 823 tỷ đồng). Tính đến 31/12/2020, Sao Mai có 1.467,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; 45,1 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần; 104,1 tỷ quỹ đầu tư phát triển và 8,3 tỷ quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

Năm nay, Sao Mai đặt kế hoạch 13.000 tỷ đồng doanh thu thuần và 700 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng hơn 3% và 22% so với năm trước. Mức chi trả cổ tức năm nay dự kiến 10-20%.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Sao Mai Group ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.057 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 3% tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại giảm hơn 19% xuống còn 252 tỷ đồng. Nguyên nhân do các chi phí phát sinh trong kỳ đều tăng mạnh.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng thức ăn cho cá vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với trên 39%, tương đương hơn 2.400 tỷ đồng (giảm khoảng 10% so với cùng kỳ). Mặt hàng cá xuất khẩu chiếm tỷ trọng trên 20%, đạt 1.259 tỷ đồng (giảm 6% so với cùng kỳ). Doanh thu thương mại đạt 1.780 tỷ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ. Bất động sản, xây dựng, cung cấp dịch vụ và cả điện mặt trời đều có doanh thu tăng trưởng so với cùng kỳ.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm nay, cổ đông cũng thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới). Tổng khối lượng phát hành là 129,4 triệu cổ phiếu. Giá phát hành dự kiến 10.000 đồng/cp, tương ứng với giá trị vốn huy động 1.294 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2021 hoặc quý I/2022.

Mất điểm tựa, lợi nhuận Tập đoàn Sao Mai trôi dốc
Dù lợi nhuận và lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai (mã cổ phiếu: ASM) đều hụt hơi so với năm trước, chưa...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư