Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 08 năm 2022, 16:52:32
Thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP. Hải Phòng
Thanh Sơn - 06/07/2022 15:00
 
Sáng 6/7, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng công bố Quyết định số 735/QĐ-TU ngày 05/7/2022 về thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP. Hải Phòng.

Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP.Hải Phòng gồm 15 thành viên. Trưởng ban là ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng.

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.Hải Phòng
Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP. Hải Phòng.

Các Phó trưởng ban gồm: ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy; ông Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; ông Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; ông Vũ Thanh Chương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an Thành phố.

Ông Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy làm Phó Trưởng Ban Thường trực.

Các Ủy viên gồm: ông Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; ông Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố; bà Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; ông Phạm Hưng Hùng, Ủy viên Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy; ông Phạm Đức Tuyên, Ủy viên Thành ủy, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố; ông Bùi Hùng Thiện, Ủy viên Thành ủy, Chánh Thanh tra Thành phố; ông Vũ Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố; ông Đỗ Đại Dương, Giám đốc Sở Tư pháp Hải Phòng; ông Phạm Đăng Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.Hải Phòng thực hiện theo Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có nhiệm vụ xây dựng quy chế làm việc, các chương trình, kế hoạch công tác...

Việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp thành phố đã thể hiện sự quan tâm, sự quyết liệt trong chỉ đạo và cụ thể hóa những công việc cần phải làm của Ban Bí thư. Tinh thần là sẽ quyết liệt, chỉ ra và hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Hải Phòng.

Ông Phạm Xuân Thăng làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương
Theo quyết định thành lập, ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh này.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư