Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 07 năm 2024,
34 địa phương quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Hữu Tuấn - 30/06/2022 10:11
 
Đến ngày 27/6/2022, đã có 34 tỉnh, thành phố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.

Theo Báo cáo của Ban Nội chính Trung ương tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tính đến ngày 27/6/2022, đã có 34 tỉnh, thành phố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.

Thực hiện kết luận của Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII, Ban Bí thư đã ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh; các tỉnh ủy, thành ủy đang khẩn trương quyết định thành lập và triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở. 

Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh gồm 15 thành viên, trong đó cơ cấu gồm 1 trưởng ban, 5 phó trưởng ban và 9 ủy viên. Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy làm Trưởng ban chỉ đạo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội. (Ảnh ÐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội. (Ảnh ÐĂNG KHOA)

Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là quán triệt, thống nhất nhận thức và hành động, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ mới của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là việc thành lập và triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Tạo sự thống nhất, đồng bộ và quyết tâm cao hơn nữa của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đấu tranh Phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Trước đó, ngày 23/6, tại cuộc tiếp xúc cử tri Hà Nội để báo cáo kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, hiện nhiều địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chính là để bồi dưỡng cho Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, làm theo cách thống nhất từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm ở đâu cũng "đúng vai, thuộc bài", hướng tới giai đoạn phát triển mới về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiến bộ hơn để cán bộ "không thể tham nhũng", "không dám tham nhũng", "không cần tham nhũng" và "không muốn tham nhũng".

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực Tỉnh
Sáng 22/6, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư