Thanh tra một loạt nhà máy xi măng tại Nghệ An
Theo kế hoạch, vào ngày 14/11, UBND tỉnh Nghệ An sẽ chính thức công bố quyết định thanh tra các nhà máy xi măng trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp dự kiến thanh tra trong đợt này, gồm: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, Công ty CP Xi măng Sông Lam, Công ty CP Xi măng Sông Lam 2, Công ty CP Xi măng Tân Thắng.

UBND tỉnh Nghệ An vừa có công văn gửi đến Sở xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các nhà máy xi măng trên địa bàn về việc "công bố quyết định thanh tra và triển khai nội dung thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng".

Tại Công văn số 8015/UBND-CN của UBND tỉnh Nghệ An cho biết, sẽ tổ chức công bố quyết định thanh tra và triển khai nội dung thanh của Thanh tra Bộ Xây dựng tại các nhà máy trên địa bàn.

Theo kế hoạch, vào ngày 14/11 tới,  UBND tỉnh sẽ chức công bố quyết định thanh tra và triển khai nội dung thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng tại các nhà máy trên địa bàn.

Các đơn vị dự kiến thanh tra là: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, Công ty CP Xi măng Sông Lam, Công ty CP Xi măng Sông Lam 2, Công ty CP Xi măng Tân Thắng.

Ngoài ra, UBND tỉnh Nghệ An cũng giao cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã có liên quan và chủ đầu tư các dự án được thanh tra nghiên cứu đề cương thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng; rà soát báo cáo các nội dung theo đề cương thanh tra yêu cầu; tham mưu UBND tỉnh báo cáo đoàn thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng hoàn thành trước ngày 10/11/2018.

Trước đó, Thanh tra Bộ Xây dựng có Văn bản số 675/TTr-TTrXD1 ngày 5/10/2018 về việc công bố quyết định triển khai nội dung thanh tra việc thực hiện theo quy hoạch xi măng được duyệt trên địa bàn toàn quốc, việc khai thác đá làm nguyên liệu sản xuất xi măng theo Quyết định số 1488/QĐ-TTg ngày 29/82011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030.

Nghệ An là địa phương có nhiều nhà máy xi măng, với công suất lớn đang hoạt động, chưa kể một số dây chuyền đang trong thời kỳ đầu tư xây dựng. Trong đó, Xi măng Sông Lam giai đoạn 1 là 4,5 triệu tấn, Xi măng Hoàng Mai gần 1,7 triệu tấn, Xi măng Sông Lam 2, công suất 600.000 tấn/năm. Dự án xi măng Tân Thắng, công suất 2 triệu tấn/năm đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng.

Thế Hoàng

Bình luận của bạn về bài viết...