Đặt mua báo in| Ngày 05 tháng 03 năm 2021, 15:06:30
Thay đổi ước tính số liệu bảo hiểm với mức tăng trưởng cao hơn
Chí Tín - 18/12/2016 09:11
 
Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính) vừa cập nhật số liệu ước tính về kinh doanh bảo hiểm năm 2016, với kết quả tăng trưởng các chỉ số đều cao hơn so với con số đưa ra tuần trước.
Ngày mai (18/12) sẽ là ngày truyền thống hàng năm của ngành bảo hiểm
Hôm nay (18/12) sẽ là ngày truyền thống hàng năm của ngành bảo hiểm

Theo số liệu mới cập nhất, tổng doanh thu bảo hiểm năm 2016 ước đạt 101.767 tỷ đồng, trong đó tổng doanh thu phí bảo hiểm ước 86.049 tỷ đồng, tăng 22,74% (số liệu cũ là 22%).

Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước 36.372 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước 49.677 tỷ đồng), doanh thu hoạt động đầu tư ước đạt 15.718 tỷ đồng.

Tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm năm 2016 ước đạt 239.413 tỷ đồng, tăng 18,2% so với năm 2015 (số liệu cũ là 18%).

Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 67.585 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 171.828 tỷ đồng. 

Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm đến hết năm 2016 ước đạt 144.817 tỷ đồng, tăng 23,96% so với năm 2015 (số liệu cũ là 21%).

Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 18.959 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là ước đạt 125.858 tỷ đồng.

Tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế của các doanh nghiệp bảo hiểm năm 2016 ước đạt 186.572 tỷ đồng, tăng 16,49% so với năm 2015 (số liệu cũ là 16%).

Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 34.449 tỷ đồng; các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 152.123 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp bảo hiểm đến hết năm 2016 ước đạt 52.720 tỷ đồng (tăng 15,18% so với năm 2015). Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 23.567 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 29.153 tỷ đồng.

Số tiền bồi thường và trả tiền bảo hiểm năm 2016 ước đạt 25.872 tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 12.571 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 13.301 tỷ đồng.

Ngành bảo hiểm đã tạo công ăn việc làm, thu nhập cho trên 25.000 cán bộ nhân viên và gần 450.000 đại lý bảo hiểm. Ngoài ra, các doanh nghiệp bảo hiểm còn tích cực tài trợ xây dựng công trình đề phòng hạn chế tai nạn giao thông, hỗ trợ nhân đạo, xây dựng nhà tình nghĩa, gây quỹ khuyến học, xây dựng trường học và các hoạt động văn hóa thể thao lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Bảo Việt và Ford ký gói bảo hiểm toàn diện cho dòng xe Ford
Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt và Ford Việt Nam vừa ký kết và triển khai chương trình “Bảo hiểm khuyến nghị bởi Ford Viet Nam”.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư