Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 07 năm 2024,
Thông báo kết quả Hội nghị TW 12
Hương Thủy (TTXVN) - 12/10/2015 14:23
 
Như tin đã đưa, sau khi Hội nghị 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng kết thúc chiều qua (11/10) tại Hà Nội, sáng nay 12/10, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh, thành phố, các cơ quan và đảng ủy trực thuộc Trung ương nhằm thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế thời gian gần đây.
.
Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

 

Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh đã thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh nêu rõ: Tại Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề: Tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và một số vấn đề quan trọng khác.

Ông Mai Văn Ninh đã thông tin về những nội dung chủ yếu Trung ương đã thảo luận và kết luận tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016, nhấn mạnh mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội năm 2016.

Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cho rằng, đất nước ta bước vào năm 2016, năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với thế và lực mới. Chúng ta có cơ sở để tin rằng, tăng trưởng kinh tế năm 2016 có khả năng đạt cao hơn năm 2015, tạo đà cho phát triển nhanh và bền vững hơn trong các năm tiếp theo.

Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua một số chủ trương về việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 về Hội đồng bầu cử quốc gia, thời gian bầu cử, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu đại biểu.

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) tại Hà Nội đã bế mạc vào chiều 11/10, sau khi hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung và chương trình đã đề ra. Ban Chấp hành Trung ương cơ bản tán thành với Báo cáo của Bộ Chính trị và thảo luận, đề xuất nhiều ý kiến về tiêu chí xem xét trường hợp "đặc biệt" đối với Ủy viên Trung ương và Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XI tái cử khoá XII, tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh (Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội); về các phương án lựa chọn các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Trung ương nhất trí cho rằng, việc thảo luận và thống nhất cao về vấn đề này là cơ sở rất quan trọng để Trung ương bàn và quyết định nhân sự cụ thể


Trung ương cũng đã thảo luận, tán thành Tờ trình của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Báo cáo của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt từ Đại hội VI đến trước Đại hội XII và đề xuất một số vấn đề trong việc chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XII từ nay đến Hội nghị Trung ương 14 khóa XI.

Ban Chấp hành Trung ương biểu quyết thông qua danh sách giới thiệu lần đầu các đồng chí ứng cử viên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (chính thức và dự khuyết) khóa XII.

Qua Hội nghị, các báo cáo viên nắm vững tinh thần nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12, khóa XI để tuyên truyền phổ biến nội dung Hội nghị đến cán bộ, đảng viên, qua đó, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12, khóa XI.

Việc tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần này sẽ góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015; xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016; làm tốt công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, góp phần bảo đảm thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; củng cố, tăng cường tổ chức bộ máy nhà nước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2021.

Bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 12
Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) tại Hà Nội đã bế mạc vào chiều nay (11/10) sau khi hoàn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư