Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 07 năm 2021, 19:21:41

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương triển khai đề án tái cấu trúc
Hữu Tuấn - 20/06/2013 07:32
 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ban hành Chỉ thị 11/CT-TTg về một số nhiệm vụ triển khai trong 3 năm 2013-2015 nhằm thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020.
TIN LIÊN QUAN
Tái cấu trúc nền kinh tế là nhiệm vụ cấp bách

Thủ tướng yêu cầu, trong quý II/2013, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban chỉ đạo tái cơ cấu của ngành, lĩnh vực và địa phương.

Đến quý IV/2013, các cơ quan trên và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải hoàn thành Đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực, địa phương, tập đoàn, tổng công ty.

Trong quý III/2013, Bộ Tư pháp chủ trì hoàn thành dự thảo Nghị quyết về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư.

Cũng trong quý III/2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hoàn thành quy trình hợp lý, liên thông giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư – xây dựng từ chấp thuận chủ trương đầu tư, đánh giá tác động môi trường, thẩm định và chấp thuận dự án đầu tư, thỏa thuận về giao đất, cho thuê đất… đến cấp giấy phép xây dựng.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư