Đặt mua báo in| Ngày 04 tháng 12 năm 2022, 05:54:09
Thừa Thiên Huế: Hợp nhất hai ban quản lý dự án xây dựng
Phước Tuần - 02/08/2022 15:34
 
Sau hợp nhất, ông Hà Xuân Hậu được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế.
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế hợp nhất Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế vừa ban hành thông báo điều động, bổ nhiệm các cán bộ liên quan đến việc hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã ban hành thông báo về việc đồng ý chủ trương cho hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế và Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã điều động ông Huỳnh Minh Khang, Giám đốc Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế đến nhận công tác tại Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế bổ nhiệm ông Hà Xuân Hậu - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cũng bổ nhiệm ông Đặng Quang Ngọc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và ông Nguyễn Trần Nhật Tuấn - Phó Giám đốc Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế là một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thừa Thiên Huế kêu gọi đầu tư nhiều lĩnh vực tại Nhật Bản
Tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn Phủ Kyoto (Nhật Bản) hỗ trợ hoạt động du lịch, kêu gọi đầu tư, kết nối thực tập nghề.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư