Thủy điện Sông Bung 2 tích nước trở lại sau sự cố vỡ hầm dẫn dòng
Tỉnh Quảng Nam vừa có công văn cho phép chủ đầu tư dự án thủy điện Sông Bung 2 tích nước hồ chứa trở lại sau 2 năm xảy ra sự cố vỡ hầm dẫn dòng khiến 2 công nhân tử vong vào năm 2016.

Theo nội dung công văn, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương cho phép tích nước trở lại hồ chứa thủy điện Sông Bung 2 đến mực nước dâng bình thường theo đề nghị của Sở Công Thương tại Báo cáo số 1526/BC-SCT ngày 31/10/2018.

Để đảm bảo việc vận hành an toàn công trình, an toàn cho hạ du sau khi tích nước trở lại hồ chứa thủy điện Sông Bung 2, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Tổng Công ty Phát điện 2 thực hiện và chỉ đạo Ban Quản lý Dự án thủy điện Sông Bung 2 và Công ty Thủy điện Sông Bung thực hiện các nội dung: Xây dựng kế hoạch hạ các cửa van cung để tích nước trở lại hồ chứa thủy điện Sông Bung 2 đến mực nước dâng bình thường; báo cáo và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để thông báo đến tất cả nhân dân về kế hoạch và thời gian tích nước trở lại hồ chứa thủy điện Sông Bung 2 để chủ động ứng phó trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Bên cạnh đó, Khẩn trương triển khai thực hiện đầu tư, khắc phục các tồn tại của dự án nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối công trình và vùng hạ du đập; thường xuyên quan trắc, theo dõi tình trạng an toàn các hạng mục công trình thủy điện Sông Bung 2; quản lý vận hành thủy điện Sông Bung 2 tuân thủ nghiêm các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước theo Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ.

Đồng thời, thực hiện vận hành công trình theo đúng Quy trình vận hành được duyệt; đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu với lưu lượng xả thường xuyên sau đập không nhỏ hơn 1,0m3/s;

Cung cấp địa chỉ truy cập hệ thống camera giám sát, vận hành thủy điện Sông Bung 2 đến Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Nam Giang và các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan để theo dõi, chỉ đạo.

Hà Minh

Bình luận của bạn về bài viết...