Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 11 năm 2020, 23:43:44
Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 219.565 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2020
Hà An - 08/07/2020 08:35
 
Mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm không thuận, nhưng Ngân hàng Chính sách xã hội vẫn đạt nhiều thành tích ấn tượng.
ngân hàng Chính sách xã hội khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc.
Ngân hàng Chính sách xã hội khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Thông tin tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), Tổng giám đốc Dương Quyết Thắng cho biết, trước tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long, đại dịch Covid-19 lan rộng, NHCSXH đã chủ động bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Hội đồng Quản trị NHCSXH lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao và đạt được những kết quả khả quan trên các mặt hoạt động.

Cụ thể, đến ngày 30/6/2020, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 226.560 tỷ đồng, tăng 14.666 tỷ đồng so với 31/12/2019; trong đó, vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 19.505 tỷ đồng, tăng 4.071 tỷ đồng. Điển hình một số tỉnh, thành phố chuyển nguồn vốn ủy thác cho vay nhiều trong 6 tháng đầu năm 2020, như: TP. Hà Nội (1.087 tỷ đồng); TP.HCM (816 tỷ đồng); TP. Đà Nẵng (194 tỷ đồng); Bình Dương (186 tỷ đồng); Bà Rịa - Vũng Tàu (174 tỷ đồng); Bình Định (114 tỷ đồng); Long An (67 tỷ đồng); Vĩnh Phúc (66 tỷ đồng); Quảng Nam (63 tỷ đồng)...

Bên cạnh đó, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 219.565 tỷ đồng, tăng 12.760 tỷ đồng (6,2%) so với cuối năm 2019, với trên 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 189.499 tỷ đồng, tăng 9.495 tỷ đồng (5%) so với cuối năm 2019, hoàn thành 66% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,7% tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn chiếm 0,25% trên tổng dư nợ.

Tổng doanh số cho vay 6 tháng đầu năm đạt 42.583 tỷ đồng, với gần 1,2 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; tổng doanh số thu nợ đạt 29.670 tỷ đồng. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho gần 216.000 lao động, trong đó 1.900 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp gần 9.000 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng 770.000 công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng 11.500 căn nhà ở cho các đối tượng chính sách...

Đối với nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, ông Dương Quyết Thắng nhấn mạnh: “Năm 2020 là năm cuối thực hiện Chiến lược phát triển NHCSXH theo Quyết định số 852/QĐ-TTg ngày 10/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ, do đó các đơn vị cần rà soát các nội dung công việc theo chiến lược, kế hoạch thực hiện chiến lược của NHCSXH để chuẩn bị cho công tác đánh giá, tổng kết và xây dựng Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021 - 2030; xây dựng chiến lược giai đoạn mới”.

Bên cạnh đó, ông Thắng thông tin, toàn hệ thống tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, trọng tâm là tăng cường nguồn lực từ địa phương hỗ trợ thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và kịp thời hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hạn hán và xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, mưa đá tại các tỉnh phía Bắc... Đồng thời, giải ngân đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Tập trung chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, đặc biệt, đối với các chi nhánh có chất lượng tín dụng còn thấp hoặc chưa ổn định. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội theo dõi, nắm bắt kịp thời những thiệt hại do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long gây ra để triển khai các giải pháp khắc phục thiệt hại, kịp thời hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh.

Tiếp tục thực hiện chương trình kiểm tra toàn diện tại chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố theo kế hoạch; khai thác các chỉ tiêu giám sát từ xa, phân tích, đánh giá kết quả rà soát, chỉnh sửa những tồn tại, sai sót; theo dõi, đôn đốc các chi nhánh thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát và khắc phục, chỉnh sửa sau kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.

“Hệ thống tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về tín dụng chính sách xã hội, tình hình phòng, chống đại dịch Covid-19 và các sự kiện lớn của Đảng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động”, Tổng giám đốc Dương Quyết Thắng nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng NHCSXH đã công bố các quyết định khen thưởng của Tổng giám đốc đối với các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai nhiệm vụ quý I và 6 tháng đầu năm 2020.
NHNN yêu cầu 3 công ty tài chính rà soát quy định cấp tín dụng, thu hồi nợ
Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn yêu cầu loạt công ty tài chính cần khẩn trương rà soát toàn bộ quy định nội bộ về cấp tín dụng, đôn đốc...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư