TPBank dự kiến lên sàn HOSE tháng 4/2018
Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa công bố thông tin chốt danh sách cổ đông để tiến hành niêm yết cổ phiếu tại HOSE. Việc niêm yết được dự báo có thể sẽ tiến hành vào tháng Tư tới.
TPBank tăng trưởng lợi nhuận 70% so vơi snawm 2016
Năm 2017, TPBank tăng trưởng lợi nhuận 70% so với năm 2016

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 21/3/2018. Sau thời gian trên, VSD sẽ ngừng nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán TPB theo quy định tại Quy chế chuyển quyền sở hữu chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký tại VSD nhưng chưa, không niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.

Năm 2017, TPBank đạt mức lợi nhuận 1.200 tỷ đồng sau khi đã trích lập dự phòng rủi ro – đạt 155,6% so với kế hoạch năm và tăng trưởng 70,5% so với kết quả của năm 2016. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng tài sản của TPBank đạt trên 124 nghìn tỷ đồng, huy động đạt 115 nghìn tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở 0,87% - nằm trong nhóm ngân hàng có chất lượng tín dụng tốt nhất hiện nay.

Năm 2018, lãnh đạo ngân hàng cho biết sẽ trình mục tiêu lợi nhuận "tham vọng" trong Đại hội đồng cổ đông tới, tiếp tục gia tăng các chỉ số kinh doanh bứt phá.

Trước đó, năm 2016, IFC – tổ chức tài chính quốc tế thuộc World Bank chính thức trở thành cổ đông của TPBank sau khi sở hữu 4,999% cổ phần. Tháng 12/2017, Quỹ đầu tư ngoại PYN Elite Fund cũng bỏ ra gần 40 triệu USD để sở hữu 4,999% cổ phần của nhà băng này.

T.L

Bình luận của bạn về bài viết...