Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 03 năm 2023, 09:06:14
TP.HCM: 100% thủ tục hành chính y tế được giải quyết trực tuyến
B.T - 30/11/2020 17:29
 
100% hồ sơ thủ tục hành chính y tế ở TP.HCM được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tra cứu dễ dàng hơn.

Sở Y tế TP.HCM cho hay đã triển khai 21 thủ tục trên Cổng dịch vụ công chung của Thành phố. Ngoài ra, để hướng dẫn trực tiếp các loại hồ sơ phức tạp, cần cập nhật các quy định mới hoặc cần chuyển đổi văn bản giấy thành điện tử, sở đã đưa vào hoạt động Phòng Hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ngay trong khuôn viên sở.

Sở đã xây dựng cổng dịch vụ công trực tuyến của ngành và chính thức hoạt động từ tháng 1/2019. Nếu như trước đây, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến khá thấp, dưới 20%, thì hiện nay, sở đã đưa tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến tại cổng dịch vụ công trực tuyến ngành y tế lên 100%. Người dân, doanh nghiệp có thể sử dụng máy tính, thiết bị di động có nối mạng internet đều có thể đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến tại bất cứ đâu.

Sở cũng đã triển khai ứng dụng tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ công tại Phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ dịch vụ công của sở để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tra cứu. Ứng dụng này hỗ trợ người dân và doanh nghiệp dễ dàng tra cứu hồ sơ cho dù đang ở bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào. Khi có thông báo “trả kết quả”, người dân, doanh nghiệp đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công để lấy hồ sơ, hoặc được bưu điện giao tận nhà nếu có đăng ký dịch vụ bưu chính công ích.

Đối với bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ, ứng dụng này giúp giảm dần hiện trạng tiếp xúc trực tiếp với cán bộ để tránh nhũng nhiễu, giảm những khoản chi phí không chính thức. Qua đó, tăng sự gắn kết giữa Sở Y tế với người dân và doanh nghiệp, tăng niềm tin đối với việc giải quyết thủ tục hành chính công của sở, góp phần tăng chỉ số cải cách thủ tục hành chính của ngành y tế nói riêng và của thành phố nói chung.

Y tế cơ sở thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc y tế
Để mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe ngay tại tuyến cơ sở, ngành y tế đã, đang triển khai nhiều giải pháp để giảm tải bệnh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư