Đặt mua báo in| Ngày 09 tháng 12 năm 2022, 22:30:21
Trả lãi huy động rẻ, ABBank lãi gấp đôi 6 tháng đầu năm
T.L - 23/07/2021 10:40
 
Chi phí trả lãi và chi phí tương tự giảm tới 31,5% giúp lợi nhuận của Ngân hàng TMCP An Bình tăng 3,8 lần trong quý II/2021 và tăng gấp đôi trong 6 tháng đầu năm.
f
Chi phí vốn rẻ khiến ABBank lãi gấp đôi 6 tháng đầu năm

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - ABB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021.

Trong quý II/2021, hầu hết các hoạt động kinh doanh của ngân hàng đều có lãi, song động lực tăng trưởng chính đến từ hoạt động cho vay. Trong quý, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt  740 tỷ đồng, tăng 33,3% so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân chủ yếu là do chi phí lãi và chi phí tương tự giảm tới 22%, trong khi thu nhập lãi chỉ giảm gần 3%.

Thu nhập ngoài lãi của ngân hàng cũng tăng mạnh: Lãi thuần từ dịch vụ là gần 84 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ; Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối là 327 tỷ đồng, tăng 3,6 lần so với cùng kỳ; Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh là 38 tỷ đồng trong khi cùng kỳ không ghi nhận khoản lãi nào. Lãi thuần từ hoạt động khác là 85 tỷ đồng, tăng 8,5 lần so với cùng kỳ. Riêng mua bán chứng khoán đầu tư chỉ lãi 33,6 tỷ đồng, giảm gần 60%.

Do các hoạt động kinh doanh đều có lãi, trong khi chi phí hoạt động không tăng nên dù chi phí dự phòng tăng mạnh từ 131 tỷ đồng lên 199 tỷ đồng (tăng gần 52%), lợi nhuận sau thuế quý II/2021 của ngân hàng vẫn đạt 477 tỷ đồng, tăng 3,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước trích lập dự phòng rủi ro của ngân hàng đạt 1.512 tỷ đồng, tăng 76,4% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 1.429 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ (thu nhập lãi chỉ giảm 4,6% nhưng chi phí lãi giảm 31,2%); Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng gấp đôi đạt 138 tỷ đồng; Lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 84% đạt 431 tỷ đồng; Lãi từ hoạt động khác tăng 181% đạt 134 tỷ đồng.

Riêng mua bán chứng khoán đầu tư chỉ đạt 22 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức lãi 250 tỷ đồng cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lãi trước thuế của ngân hàng đạt 1.191 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ. Sau khi trừ 320 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro (tăng 43% so với cùng kỳ), lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của ABBank đạt 1.191 tỷ đồng, tăng 88%, hoàn thành 60% kế hoạch năm. Sau thuế, ngân hàng còn 953 tỷ đồng lợi nhuận, gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.

Tại ngày 30/6/2021, tổng tài sản của ABBank đạt 113.136 tỷ đồng, giảm 2,8% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng lên 67.007 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng giảm 7% xuống mức hơn 67.000 tỷ đồng.

Nợ xấu của ngân hàng tăng 17,6% trong nửa đầu năm lên 1.556 tỷ đồng, chiếm 2,32% trong tổng dư nợ cho vay, tăng khá mạnh so với đầu năm nay.  Trước đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay của ABBank hồi đầu năm 2021 ở mức 2,09%. Trong đó, đáng chú ý là nợ nhóm 3 tăng tới 90% so với đầu năm. Nợ nhóm 5 cũng tăng gần 40%.  

Đầ tháng 7/2021, ABBank đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn lên 9.409 tỷ đồng theo phương án đã được đại hội đồng cổ đông thông qua. Cụ thể, theo phương án đã được cổ đông thông qua, ABBank sẽ có 2 đợt tăng vốn, tổng cộng gần 65% so với mức vốn hiện hành.

Đợt 1, ABBank phát hành 114.262.271 cổ phần cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 20%; và phát hành 11.426.227 cổ phần tương đương 2% vốn điều lệ cho cán bộ nhân viên theo Chương trình ESOP.

Đợt 2, ABBank sẽ tiến hành chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, nguồn sử dụng để phát hành cổ phiếu thưởng gồm 2.256 tỷ đồng được trích từ lợi nhuận chưa phân phối và 183 tỷ đồng trích từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, theo đó số cổ phần thưởng phát hành là 243.949.948 cổ phần phổ thông, tỷ lệ 35% trên số cổ phần sau tăng vốn đợt 1.   

ABBank phát hành 350 triệu cổ phiếu
Theo tài liệu ĐHCĐ thường niên 2021 sẽ diễn ra ngày 29/4, ABBank trình cổ đông thông qua mục tiêu lợi nhuận 1.973 tỷ đồng, tăng 44% so với 2020....
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư