Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 12 tháng 12 năm 2023, 03:01:35
Trà Vinh thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính
Huy Tự - 28/02/2022 17:38
 
UBND tỉnh Trà Vinh vừa có Quyết định số 348/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC); nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh và Chuyển đổi số tỉnh.
Trung tâm hành chính công tỉnh Trà Vinh đặt mục tiêu hướng đến sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân 

Theo đó, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực; 03 Phó Trưởng ban, gồm: ông Bùi Thành Thương, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Châu Văn Hòa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; và ông Nguyễn Văn Nầy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện công tác CCHC, theo dõi các chỉ số đánh giá Chỉ số CCHC (PAR Index), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số đánh giá Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index) và Chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh.

Đồng thời nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư, kế hoạch thúc đẩy chuyển đổi số theo định hướng chuyển đổi số quốc gia; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

Nghiên cứu, đánh giá và kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác CCHC, chuyển đổi số quốc gia; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh và các chỉ số: CCHC, PAPI, SIPAS, PCI, ICT Index, chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh.

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, những cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác CCHC; điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch, cơ chế chính sách, đề án, giải pháp có tính chất liên ngành về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; đề xuất khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, nâng cao chỉ số PCI và chuyển đổi số…

Tín hiệu lạc quan từ khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Trà Vinh
Những kết quả đạt được tại khu kinh tế (KKT), các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Trà Vinh là tín hiệu lạc quan cho thấy, các doanh nghiệp trên địa bàn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư