Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 20 tháng 06 năm 2024,
Trễ hẹn trả cổ tức 2021, Hải Phát nêu lý do chưa cân đối được dòng tiền
Kim Ngân - 31/03/2023 10:48
 
Hải Phát sẽ xin ý kiến cổ đông tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 về việc không thực hiện trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 5%.

Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (HoSE: HPX) chưa thực hiện trả cổ tức năm 2021 trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên. Sở GDCK TP HCM (HoSE) đã có văn bản nhắc nhở vấn đề này.

Công ty giải trình Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022 có thông qua cổ tức 2021, tỷ lệ 5% bằng tiền. Thời hạn cuối cùng phải chia cổ tức trong tháng 10/2022. Tuy nhiên hiện tại, công ty vẫn chưa thực hiện việc chi trả này.

Công ty nêu nguyên nhân nửa cuối năm 2022 là thời điểm vô cùng khó khăn đối với doanh nghiệp bất động sản nói chung và Hải Phát nói riêng bởi thị trường bất động sản suy thoái, mất thanh khoản, việc tiếp cận các nguồn vốn từ tổ chức tín dụng, phát hành trái phiếu không thực hiện được. Làn sóng bán giải chấp cổ phiếu bất động sản cầm cố cho các khoản vay margin của các công ty chứng khoán liên tục diễn ra để thu nợ trước hạn.

Dưới tác động của ngoại cảnh, từ tháng 10/2022 đến hiện tại, áp lực trả nợ các khoản vay, trái phiếu đến hạn của Công ty lớn. Dòng tiền đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty âm. Cụ thể, báo cáo tài chính bán niên 2022 soát xét cho giai đoạn tài chính 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2022 ghi nhận dòng tiền âm hơn 357 tỷ đồng. Còn báo cáo tài chính riêng kết thúc ngày 30/09/2022 ghi nhận dòng tiền âm hơn 572 tỷ đồng và báo cáo tài chính riêng kết thúc ngày 31/12/2022 ghi nhận dòng tiền âm hơn 478 tỷ đồng.

Hiện tại, Công ty chưa cân đối, bố trí được dòng tiền để thực hiện chi trả cổ tức, không đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn sau khi trả cổ tức cho cổ đông. Do vậy, Công ty không thể thực hiện việc trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

Để khắc phục vấn đề trên, Hải Phát cho biết Công ty đang tiến hành tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại các khoản nợ, gia hạn nợ đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ chung sức từ cổ đông nhằm giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khă. Hải Phát sẽ xin ý kiến cổ đông tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 về việc không thực hiện trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 5% đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 phê duyệt.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư