Đặt mua báo in| Ngày 21 tháng 09 năm 2020, 06:57:11
Trình Quốc hội giảm gần 16.000 tỷ đồng thuế thu nhập cho đa số doanh nghiệp
Nguyễn Lê - 01/06/2020 17:08
 
Đây là nội dung thứ 6 được đặt lên bàn nghị sự của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong ngày 1/6.
.
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo thẩm tra.

Chuẩn bị gấp rút, song đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ đáp ứng một số tiêu chí cụ thể vẫn được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cuối phiên họp chiều 1/6.

Đây là nội dung thứ 6 được đặt lên bàn nghị sự của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong một ngày.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày, để góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ ổn định hoạt động sản xuất - kinh doanh, tạo động lực phát triển, Chính phủ trình Quốc hội giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 3 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm 2020 không quá 10 người (thuộc nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ); doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 50 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm 2020 không quá 100 người (thuộc nhóm doanh nghiệp nhỏ).

Theo ước tính, việc đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 15.840 tỷ đồng và nếu tiếp tục mở rộng giảm thuế cho cả doanh nghiệp vừa có thể làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 22.440 tỷ đồng

Thẩm tra đề nghị của Chính phủ, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhất trí với đề nghị giảm số thuế phải nộp (30%) và chỉ áp dụng hai tiêu chí xác định là doanh thu, kết hợp với tiêu chí về lao động để thực hiện chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các đối tượng này, theo đó về cơ bản đã bao quát hết các đối tượng là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Tuy nhiên, theo cơ quan thẩm tra, thì chỉ quy định đối với nhóm đối tượng về doanh nghiệp nhỏ là đã đảm bảo bao quát được các nhóm đối tượng là doanh nghiệp siêu nhỏ, vì nội dung Nghị quyết chỉ quy định giảm một mức là 30% cho các đối tượng. Theo đó đề nghị sửa lại: “Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 50 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm 2020 không quá 100 người".

Ủy ban thẩm tra cũng nhất trí việc Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết này theo trình tự, thủ tục rút gọn, thông qua tại một kỳ họp thứ 9 để đảm bảo kịp thời xử lý các trường hợp khẩn cấp trong phòng chống dịch bệnh.

Để đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước năm 2020, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ làm rõ các phương án bù đắp nguồn hụt thu do thực hiện chính sách giảm thuế này, gắn với các chính sách đã ban hành làm giảm thu ngân sách nhà nước  trong thời gian qua hoặc cần thiết phải trình Quốc hội điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước để bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước trong năm 2020.

Sau thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý với đề xuất của Chính phủ, song đề nghị chỉnh sửa tên gọi của dự thảo nghị quyết để phù hợp với phạm vi điều chỉnh là chỉ những doanh nghiệp đáp ứng hai tiêu chí về doanh thu và lao động như trên, chứ không phải tất cả doanh nghiệp nhỏ đêu được giảm thuế.

Thường vụ Quốc hội cũng nhất trí trình Quốc hội xem xét quyết định nội dung trên tại đợt họp trực tiếp của Quốc hội tới đây.

[Longform] Miễn giảm thuế thu nhập tạo "đòn bẩy vàng" giúp doanh nghiệp "hồi sinh"
Đại dịch Covid-19 được các chuyên gia kinh tế hàng đầu thế giới và trong nước nhận định sẽ gây ra những hệ lụy tồi tệ hơn cả thời kỳ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư