Đặt mua báo in| Ngày 09 tháng 12 năm 2022, 02:55:49
Trung ương lấy ý kiến nhân sự hai bộ trưởng mới
An Nguyên - 08/10/2020 18:16
 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ghi phiếu giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế.
.
Hội nghị Trung ương 13 khoá XII đã hoàn thành ngày làm việc thứ tư.

Theo thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư của Hội nghị Trung ương 13 khoá XII, ngày 8/10/2020, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp về việc giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII và Bộ trưởng.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị chủ trì, điều hành chương trình Hội nghị.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị đọc các tờ trình của Bộ Chính trị về việc lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế; về công tác giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII; về việc giới thiệu nhân sự Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ghi phiếu giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế; ghi phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Trước đó Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đã được điều động về làm Phó bí thư Thành uỷ Hà Nội, sau đó được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Tháng 7/2020 Ban Chấp hành Trung ương  cũng đã chỉ định ông Nguyễn Thanh Long, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có quyết định giao Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Dự kiến tại kỳ họp thứ 10 tới đây, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình nhân làm nhân sự với hai vị trí nêu trên.

Ông Chu Ngọc Anh trở thành tân Chủ tịch Hà Nội với 95/96 phiếu tán thành
Với 95/96 đại biểu có mặt tán thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND TP Hà...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư