Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 07 năm 2024,
Trường Quốc tế Mỹ bị đình chỉ hoạt động giáo dục 12 tháng
Trọng Tín - 02/07/2024 10:29
 
Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa có Quyết định về đình chỉ hoạt động giáo dục của Trường Quốc tế Mỹ, thời hạn đình chỉ là 12 tháng kể từ ngày 1/7/2024.

Ngày 2/7, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM thông tin về tình hình liên quan đến Trường Tiểu học, Trung học sơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ (AIS).

Theo đó, Sở và Tổ công tác liên ngành đã tiến hành làm việc với nhà đầu tư, Hội đồng trường Trường AIS vào ngày 28/5/2024 đề nghị nhà đầu tư, Hội đồng trường thực hiện báo cáo trước ngày 15/6/2024.

Nội dung báo cáo gửi về Sở Giáo dục Đào tạo gồm Báo cáo kèm minh chứng thể hiện đảm bảo điều kiện hoạt động giáo dục; và Báo cáo tổng thể đối với việc chi trả các khoản nợ đối với cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, lương cho giáo viên, nhân viên, dịch vụ giáo dục khác.

 Trường Quốc tế Mỹ bị đình chỉ hoạt động giáo dục 12 tháng, kể từ ngày 1/7/2024.

Tuy nhiên, sau ngày 15/6/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo  chưa nhận được báo cáo từ đơn vị để nhận định Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc Tế Mỹ (AIS) đủ điều kiện hoạt động giáo dục.

Căn cứ Luật Giáo dục 2019 và Nghị định 46 của Chính phủ, do không đảm bảo điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định về đình chỉ hoạt động giáo dục của trường, thời hạn đình chỉ là 12 tháng kể từ ngày 1/7/2024.

Tính từ tháng 4/2024 đến thời điểm hiện tại, theo báo cáo của các cơ sở giáo dục, có 134 trường hợp phụ huynh của Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ (AIS) chuyển trường cho học sinh.

Bảo đảm quyền lợi cho học sinh, giáo viên, nhân viên

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố cho biết đã tổ chức làm việc với 18 trường phổ thông có vốn đầu tư, giảng dạy chương trình nước ngoài và Trường Quốc tế Việt Úc (trường công lập trực thuộc Sở GD&ĐT) để thống kê năng lực tiếp nhận, các chính sách hỗ trợ học sinh có nhu cầu chuyển đến từ Trường Quốc tế Mỹ.

Tất cả các trường đều có năng lực tiếp nhận thêm học sinh và thông tin nhiều chính sách hỗ trợ về học phí, lệ phí đăng ký...

Riêng đối với các trường giảng dạy chương trình Tú tài quốc tế (IB), năng lực tiếp nhận học sinh trong năm học 2024 - 2025 ghi nhận tại thời điểm khảo sát có 1.251 chỗ học, nhiều hơn số lượng học sinh đang học tại Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Mỹ.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn hướng dẫn chuyển trường đối với học sinh Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ (AIS) tại địa chỉ https://chuyentruong.hcm.edu.vn.

Học sinh thuộc các khối 1 - 8 năm học 2023 - 2024, có thể đăng ký chuyển đến: các trường phổ thông công lập và ngoài công lập giảng dạy chương trình phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các trường thực hiện chương trình tích hợp theo Quyết định 5695/QĐ-UBND và Quyết định phê duyệt chương trình tích hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường có vốn đầu tư nước ngoài dạy chương trình Tú tài quốc tế (IB).

Học sinh các khối 9, 10, 11 năm học 2023 - 2024, có thể đăng ký chuyển đến các trường phổ thông ngoài công lập giảng dạy chương trình tích hợp theo quyết định phê duyệt của Bộ GDĐT; các trường có vốn đầu tư nước ngoài giảng dạy chương trình nước ngoài; chương trình Tú tài quốc tế (IB).

Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức làm việc với các cơ sở giáo dục để tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận học sinh từ Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ chuyển đến.

Một số trường có vốn đầu tư nước ngoài có chính sách hỗ trợ khi tiếp nhận học sinh Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Công ty AIS và Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ (AIS) thực hiện các giải pháp phù hợp, đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh, không để việc học tập của học sinh gián đoạn; có giải pháp để ổn định tâm lý đối với học sinh và phụ huynh học sinh.

Đối với giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên, đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách (lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) theo thỏa thuận với người lao động trong hợp đồng lao động đã ký kết; thực hiện đầy đủ các quy định về việc sử dụng người lao động nước ngoài theo đúng pháp luật.

TP.HCM: Trường quốc tế Mỹ Việt Nam đảm bảo duy trì hoạt động hết năm học 2023-2024
Dù số lượng học sinh và giáo viên của Trường quốc tế Mỹ Việt Nam có thay đổi nhưng vẫn đảm bảo chương trình hết năm học này. Học sinh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư