Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 09 năm 2022, 18:49:29
Vi phạm quy định tư vấn trái phiếu, cấp margin vượt hạn mức, TPS bị phạt
Hằng Phan - 19/09/2022 18:08
 
Chứng khoán TPS bị xử phạt hành chính tổng cộng 250 triệu đồng do vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ tư vấn và cấp margin vượt hạn mức.

Ngày 16/09/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 691/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong. 

Trong đó, phạt tiền 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng)  do vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ tư vấn. Cụ thể, trong các hồ sơ tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ của một số công ty cổ phần chưa đại chúng năm 2022, nội dung Hợp đồng tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu giữa Công ty và khách hàng không có thỏa thuận về đối tượng được bán trái phiếu.

Như vậy, TPS chưa tuân thủ đầy đủ trách nhiệm của tổ chức tư vấn khi cung cấp dịch vụ tư vấn trong việc rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về điều kiện chào bán và hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định.

Đồng thời, phạt tiền 125.000.000 đồng  do vi phạm quy định cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

TPS đã cho các khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, TPS đạt doanh thu hoạt động \1.473 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế giảm 32% xuống còn 118,5 tỷ đồng.

Năm 2022, TPS đặt kế hoạch doanh thu 1.981 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 500 tỷ đồng. Như vậy, CTCK này đã hoàn thành 78% kế hoạch doanh thu nhưng mới thực hiện 23,7% mục tiêu lợi nhuận sau nửa đầu năm

Loạt tên tuổi TPS, SHS, VIG sẽ mua phát hành riêng lẻ 60 triệu cổ phiếu BCG
Có 15 nhà đầu tư mua gồm 3 tổ chức và 12 cá nhân, trong đó, TPS mua 15 triệu cổ phiếu, SHS mua 10 triệu, còn Công ty cổ phần Vital Investment Group (VIG) mua...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư