Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 10 năm 2021, 04:26:36
  • Dự báo 3 kịch bản CPI năm 2018 đều dưới 4%
    Dự báo 3 kịch bản CPI năm 2018 đều dưới 4%
    Chí Công | 07/01/2018 12:40
    Dựa trên các yếu tố vĩ mô, tình hình chính trị, kinh tế trong nước và quốc tế, Bộ Tài chính đã đưa ra 3 kịch bản dự báo chỉ số CPI trong năm 2018 đều ở mức dưới 4% theo yêu cầu của Quốc hội.
1