Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 01 tháng 12 năm 2023, 06:11:38
VietinBank thông báo lựa chọn Tổ chức Thẩm định giá khoản nợ lần 2
Như Loan - 15/11/2022 11:57
 
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa thông báo tiếp tục lựa chọn Đơn vị thẩm định giá để định giá khoản nợ, xử lý thu hồi nợ vay lần 2.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa thông báo: chúng tôi đã đăng báo để lựa chọn Tổ chức Thẩm định giá từ ngày 1/11/2022 đến ngày 8/11/2022 và tiến hành lựa chọn tổ chức thẩm định giá cho Khoản nợ của Công ty CP Nosco Shipyard vào ngày 14/11/2022 nhưng các đơn vị thẩm định giá đăng ký và nộp hồ sơ đều không đáp ứng đầy đủ theo các tiêu chí đã đăng báo.

Do vậy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa thông báo tiếp tục lựa chọn Đơn vị thẩm định giá để định giá khoản nợ, xử lý thu hồi nợ vay với các thông tin chi tiết như sau:

1. Thông tin khoản nợ cần lựa chọn Tổ chức thẩm định giá:

- Thông tin Khoản nợ cần lựa chọn tổ chức thẩm định giá: Khoản nợ của Công ty CP Nosco Shipyard (Dự án Nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco Vinalines. Địa chỉ: Thôn 4, xã Tiền Phong, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh).

2. Người có khoản nợ cần lựa chọn Tổ chức Thẩm định giá:

 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam  (do Chi nhánh Đống Đa là chi nhánh đầu mối)

Địa chỉ trụ sở chi nhánh đầu mối: Số 183 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội.

3. Tiêu chí lựa chọn Tổ chức thẩm định giá:

Tổ chức Thẩm định giá phải đáp ứng các tiêu chí theo phụ lục đính kèm thông báo này.

4. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 15/11/2022 đến hết ngày 17/11/2022.

5. Thời gian lựa chọn đơn vị Thẩm định giá: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sẽ căn cứ vào các tiêu chí theo phụ lục để lựa chọn đơn vị thẩm định giá. Thời gian lựa chọn vào ngày 18/11/2022.

6. Thời gian tối đa để Tổ chức thẩm định giá phát hành chứng thư thẩm định giá: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng và nhận đủ hồ sơ của người có khoản nợ cần Thẩm định giá.

7. Hồ sơ năng lực tham gia thẩm định giá:

Các đơn vị tham gia Thẩm định giá cung cấp 01 bộ hồ sơ năng lực, bao gồm:

- Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của Đơn vị thẩm định giá;

- Các tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của Đơn vị Thẩm định giá;

- Báo giá chi phí thẩm định.

Hồ sơ tham gia Thẩm định giá ghi rõ: Tham gia gói thầu Tư vấn thẩm định giá - dự án Nosco

Người đến nộp hồ sơ năng lực để tham gia Thẩm định giá phải mang theo Giấy giới thiệu và CCCD/CMND (Lưu ý: không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được VietinBank lựa chọn).

8. Địa điểm nộp hồ sơ:

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa, số 183 Nguyễn Lương Bằng - Quận Đống Đa - TP Hà nội. Ghi rõ

Chi tiết xin liên hệ:

+ Bà Trần Thị Thu Trang. SĐT: 0936.668.156

+ Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung. SĐT: 0989.663.998

Địa chỉ: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhanh Đống Đa. Số 183 Nguyễn Lương Bằng – Đống Đa – Hà Nội.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa mong nhận được sự hợp tác của các Tổ chức thẩm định giá đấu giá tài sản.

 

 CÁC TIÊU CHÍ LỰA CHỌN TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH GIÁ

A/

Tư cách hợp lệ của Tổ chức Thẩm định giá

(i)

Phải có Đăng ký thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật

(ii)

Hạch toán tài chính độc lập

(iii)

không đang trong quá trình giải thể, không bị lâm vào tình trạng phá sản, không trong giai đoạn bị cấm Thẩm định giá

(iv)

Có tên trong danh sách các cơ quan Thẩm định giá của BTC và trong danh mục của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chấm điểm của BTC (nếu có)

B/

Bảo đảm cạnh tranh trong Thẩm định giá

(i)

Đơn vị thẩm định giá phải độc lập về mặt pháp lý và tài chính với NHCT, hoặc đối tượng được thẩm định giá

(ii)

Đơn vị thẩm định giá phải độc lập về mặt pháp lý và tài chính với các đơn vị thẩm định giá khác tham gia thẩm định giá tại NHCT

C/

Năng lực, uy tín của Tổ chức thẩm định giá

C1

Kinh nghiệm và năng lực của Tổ chức thẩm định giá

(i)

Kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thẩm định giá

(ii)

Kinh nghiệm đã thực hiện công tác tư vấn thẩm định giá trị khoản nợ ít nhất 10 Hợp đồng tư vấn thẩm định giá xác định giá trị khoản nợ , trong đó ít nhất phải có 1 khoản nợ từ 300 tỷ đồng trở lên.

C2

Thời gian và phương thức triển khai

(i)

Tiến độ đáp ứng yêu cầu của các nội dung thẩm định

(ii)

Kế hoạch thẩm định giá bao gồm các công việc triển khai để định giá khoản nợ (nếu có)

C3

Nhân sự tham gia thực hiện việc thẩm định giá

(i)

Tiêu chuẩn về trưởng đoàn Thẩm định giá (Trình độ từ đại học trở lên; Có chứng chỉ TĐG/ hoặc Giấy chứng nhận hành nghề TĐG)

(ii)

Tiêu chuẩn về tổ trưởng TĐG về pháp lý phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật; có chứng chỉ kiểm toán viên

(iii)

Kiểm toán viên/ Thẩm định viên: phải tốt nghiệp đại học trở nên., Có kinh nghiệm TĐG tối thiểu 5 khoản nợ.

D/

Thù Lao dịch vụ thẩm định giá (Chi phí thẩm định giá tài sản phù hợp)

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư