Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 10 năm 2021, 19:34:07
Vietnam Airlines muốn thuê khô 12 tàu bay A320/A321NEO mới giao trong năm 2021-2022
Anh Minh - 03/10/2019 16:38
 
Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines) muốn thuê khô 12 tàu bay A320/A321NEO mới giao trong năm 2021-2022.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP có kế hoạch thuê khô mười hai (12) tàu bay A320/A321NEO mới với thời gian thuê là 143 tháng, dự kiến nhận tàu trong năm 2021-2022.

Trong trường hợp Quý công ty có khả năng và mong muốn tham gia giao dịch này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin như dưới đây:

Mrs. Nguyễn Hải Anh – Ban Đầu tư-Mua sắm

Email: [email protected]

Mrs. Vũ Ngọc Châu Mỹ – Ban Đầu tư-Mua sắm

Email: [email protected]

Mr. Phạm Anh Quân – Ban Đầu tư-Mua sắm

Email: [email protected]

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà M1, Số 200 Nguyễn Sơn, Q. Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 38732 732, ext. 1939

Vietnam Airlines thông báo cho thuê ướt 2 tàu bay Airbus A350
Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP (Vietnam Airlines) có kế hoạch cho thuê ướt 2 tàu bay thân rộng Airbus A350.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư