Vietnam Airlines thông báo bán và thuê lại 2 tàu bay A350-900 XWB
Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP (Vietnam Airlines) đang có kế hoạch bán và thuê lại 2 tàu bay A350-900 XWB với lịch giao dự kiến các tháng 2,4 /2019.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP đang có kế hoạch bán và thuê lại  0tàu bay A350-900 XWB với lịch giao dự kiến các tháng 2,4 /2019. 

 Trong trường hợp Quý công ty có khả năng và mong muốn tham gia chào mua và cho Tổng công ty thuê lại, xin vui lòng liên hệ tới địa chỉ:

Ông Trần Thanh Hiền – Ban Tài chính kế toán, email: tranthanhhien@vietnamairlines.com.

Ông Nguyễn Quốc Hùng Anh– Ban Tài chính Kế toán, email: anhnqh@vietnamairlines.com.

Vietnam Airlines.

Vietnam Airlines

Bình luận của bạn về bài viết...