Đặt mua báo in| Ngày 22 tháng 09 năm 2020, 09:57:39
Vietnam Airlines thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Vietnam Airlines - 14/07/2020 17:49
 
Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines – Mã HVN) thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Do công tác chuẩn bị các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chưa hoàn thành, Vietnam Airlines lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 sang ngày 28/7/2020. Ngày cuối cùng để cổ đông đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Vietnam Airlines vẫn giữ nguyên là ngày 15/6/2020.

Vietnam Airlines xin thông báo để các quý cổ đông nắm được và sắp xếp lịch tham dự Đại hội theo thời gian trên.

Vietnam Airlines thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng
Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư