Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 10 năm 2021, 19:57:14
Vietnam Airlines thông báo thuê khô 5 tàu bay phản lực khu vực (Regional Jet – RJ)
Vietnam Airlines - 17/04/2019 14:16
 
Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP đang có kế hoạch thuê khô 05 tàu bay phản lực khu vực mới sản xuất (loại tàu bay: E175Plus do Embraer sản xuất hoặc CRJ900 do Bombardier sản xuất) với lịch giao dự kiến trong năm 2020 (2 tàu trong Quý 1 và 3 tàu trong Quý 2).

Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP đang có kế hoạch thuê khô 05 tàu bay phản lực khu vực mới sản xuất (loại tàu bay: E175Plus do Embraer sản xuất hoặc CRJ900 do Bombardier sản xuất) với lịch giao dự kiến trong năm 2020 (2 tàu trong Quý 1 và 3 tàu trong Quý 2). Trong trường hợp Quý công ty có khả năng và mong muốn tham gia chào cho thuê, xin vui lòng liên hệ tới địa chỉ:

Ông Trần Thanh Hiền – Ban Tài chính kế toán, email: [email protected].

Ông Đàm Quang Giới– Ban Đầu tư – Mua sắm, email: [email protected].

Address: 200 Nguyen Son, Gia Lam, Hanoi; Tel: +84-4 38722253+84-4 38732732; Fax: 84-4 38722254.

Vietnam Airlines thông báo bán và thuê lại tàu bay A350 – 900 XWB với lịch giao tháng 4/2019
Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP (Vietnam Airlines) đang có kế hoạch bán và thuê lại tàu bay A350-900 XWB với lịch giao dự kiến tháng 4/2019.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư