Vietnam Airlines thông báo thuê khô 5 tàu bay phản lực khu vực (Regional Jet – RJ)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP đang có kế hoạch thuê khô 05 tàu bay phản lực khu vực mới sản xuất (loại tàu bay: E175Plus do Embraer sản xuất hoặc CRJ900 do Bombardier sản xuất) với lịch giao dự kiến trong năm 2020 (2 tàu trong Quý 1 và 3 tàu trong Quý 2).

Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP đang có kế hoạch thuê khô 05 tàu bay phản lực khu vực mới sản xuất (loại tàu bay: E175Plus do Embraer sản xuất hoặc CRJ900 do Bombardier sản xuất) với lịch giao dự kiến trong năm 2020 (2 tàu trong Quý 1 và 3 tàu trong Quý 2). Trong trường hợp Quý công ty có khả năng và mong muốn tham gia chào cho thuê, xin vui lòng liên hệ tới địa chỉ:

Ông Trần Thanh Hiền – Ban Tài chính kế toán, email: tranthanhhien@vietnamairlines.com.

Ông Đàm Quang Giới– Ban Đầu tư – Mua sắm, email: gioidamquang@vietnamairlines.com.

Address: 200 Nguyen Son, Gia Lam, Hanoi; Tel: +84-4 38722253+84-4 38732732; Fax: 84-4 38722254.

Vietnam Airlines

Bình luận của bạn về bài viết...