Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 14 tháng 04 năm 2024,
Viettel Post chi 130 tỷ đồng tiền mặt trả cổ tức
Tú Ân - 05/07/2023 16:50
 
Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel - Viettel Post (VTP-UPCoM) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022, tỷ lệ 19,11%.

Cụ thể, theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, Viettel Post sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 11,5%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 1.150 đồng) và 7,61% bằng cổ phiếu. Tổng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 là 19,11%.

Về việc chi trả cổ tức với tỷ lệ 11,5% bằng tiền mặt, Viettel Post cần chi hơn 130 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Thời gian thanh toán dự kiến trong quý III/2023, do Tổng Giám đốc lựa chọn căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

Đối với việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần, căn cứ theo tỷ lệ phân bổ quyền được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, số lượng cổ phần dự kiến phát hành là 8.612.545 cổ phần (tính theo số lượng cổ phần hiện tại của Viettel Post là 113.174.057 cổ phần) với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 7,61%. Theo đó, cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức được nhận 761 cổ phiếu mới.

Ngày 04/07/2023, HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel - Viettel Post (VTP-UPCoM) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022, tỷ lệ 19,11%.
VTP  thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022, tỷ lệ 19,11%.

Cổ phần phát hành thuộc loại cổ phần phổ thông, cổ đông có thể tự do chuyển nhượng. Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Việc này cũng được dự kiến thực hiện trong quý III năm 2023, sau khi được UBCKNN chấp thuận phương án phát hành.

Việc nhận cổ tức bằng tiền có thể thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của cổ đông. Về thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt, đối với chứng khoán đã lưu ký, cổ đông sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

Ngoài ra đối với chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng làm việc Viettel Post tại Hà Nội.

Trong Quý II/2023, giá cổ phiếu của VTPost đã tăng liên tục 46,86% (biến động giá 12.700 đồng). Trong những năm gần đây, ngành chuyển phát & logistics được nhà đầu tư đặc biệt quan tâm. Cổ phiếu VTP thuộc nhóm doanh nghiệp chuyển phát và logistics tiềm năng đang  được kỳ vọng tăng trưởng ổn định.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/7, cổ phiếu VTP đạt thị giá 41.600 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 44% so với thị giá hồi đầu năm.

Viettel Post báo lãi cả năm gần 300 tỷ đồng
Năm ngoái, Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post, UPCoM: VTP) chỉ lãi 296,5 tỷ đồng, tương ứng giảm 23% so với năm 2020.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư