Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 10 năm 2021, 19:13:55
Vinacomin đạt lợi nhuận 3.500 tỷ đồng
Hoàng Minh - 17/10/2018 19:57
 
Theo Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), sau 9 tháng đầu năm, lợi nhuận của toàn Tập đoàn đã đạt 3.500 tỷ đồng, tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu toàn Vinacomin là 92.876 tỷ đồng, đạt 81,6 % kế hoạch năm, bằng 118 % so với cùng kỳ 2017. Trong đó, doanh thu từ than đạt 48.501 tỷ đồng, đạt 86,2% kế hoạch và tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu từ sản xuất, tiêu thụ khoáng sản đạt 13.178 tỷ đồng (riêng mặt hàng alumin có doanh thu tăng 71% so với cùng kỳ năm ngoái). Sản xuất điện đóng góp 8.694 tỷ đồng, sản xuất cơ khí đóng góp 1.780 tỷ đồng, sản xuất, cung ứng vật liệu nổ công nghiệp đóng góp 3.430 tỷ đồng và các hoạt động kinh doanh khác đóng góp 17.292 tỷ đồng.

Kết quả hoạt động này khiến thu nhập bình quân của người lao động đạt 10,36 triệu đồng/tháng, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính tới cuối tháng 9/2018, toàn Vinacomin có 99.804 người lao động, giảm 4.700 người so với số lao động đầu năm.

Một con số cũng đáng chú ý là số lượng học sinh nghề lò tuyển mới 9 tháng là 3.059 học sinh, mới đạt 77% kế hoạch nhưng đã bằng 182 % so với cùng kỳ nă, ngoái.

Trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận toàn Vinacomin cũng đạt 3.500 tỷ đồng, bằng 175 % so với kế hoạch và bằng 233 % so với cùng kỳ.

Nộp ngân sách của toàn Tập đoàn cũng đạt 12.717 tỷ, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vinacomin đạt lợi nhuận 1.300 tỷ đồng
Việc tiêu thụ khả quan đã giúp Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản (Vinacomin) đạt doanh thu cộng dồn trong 5 tháng đầu năm là 52.141 tỷ đồng ,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư