VNPT bổ nhiệm 9 Phó tổng giám đốc của 3 Tổng công ty
Ngày 25/5, Tập đoàn VNPTđã công bố các quyết định liên quan đến việc điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn các vị trí chủ chốt trong bộ máy lãnh đạo của 3 Tổng Công ty VNPT – Vinaphone, VNPT – Net và VNPT – Media, gồm: các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ, Chánh Văn phòng.

Theo đó, các ông: Đỗ Vũ Anh. - Trưởng ban Viễn thông của Tập đoàn, Lê Đắc Kiên - Trưởng ban Đầu tư của Tập đoàn, Nguyễn Nam Long -Phó Giám đốc Công ty VTN và ông Nguyễn Hữu Thường – Phó Giám đốc Công ty Vinaphone được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty VNPT-Net.

 

Đối với Tổng Công ty VNPT-Vinaphone, các Phó Tổng Giám đốc được bổ nhiệm gồm: ông Hồ Đức Thắng – Phó Giám đốc Công ty Vinaphone, ông Nguyễn Văn Hải – Giám đốc Công ty VDC và bà Nguyễn Tuyên Hương  - Phó Giám đốc VNPT Hà Nội.

Đối với Tổng Công ty VNPT-Media, các Phó Tổng Giám đốc được bổ nhiệm gồm ông Huỳnh Ngọc Tuấn – Giám đốc Công ty VASC, ông Nguyễn Văn Tấn – Phó Giám đốc Công ty VASC.

Ngay trong tháng 5 này, 3 Tổng Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện bộ máy các ban chức năng để đảm bảo tiến độ điều hành trên toàn mạng từ ngày 1/7 tới.

Hữu Tuấn

Bình luận của bạn về bài viết...