Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 07 năm 2024,
Xây dựng cơ chế kiểm soát tài sản cán bộ Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý
Nguyễn Lê - 10/07/2023 14:17
 
Cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sẽ được tập trung xây dựng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
.
Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 - Ảnh: TTXVN

Thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định tập trung tham mưu xây dựng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Thông tin được nêu tại hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức sáng 10/7.

Về phương hướng trong thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định tập trung chỉ đạo, sớm hoàn thành việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao.

Cạnh đó, tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, phù hợp thực tiễn.

Trước mắt, tập trung tham mưu xây dựng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư các đề án: Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Quy trình giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý; Quy định về bảo vệ người tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, tiểu cực; Cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý cũng sẽ được xây dựng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng xác định toàn ngành kiểm tra đảng chủ động thực hiện công tác quy hoạch, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp; tham mưu, thực hiện đề án và Quy định luân chuyển cán bộ trong hệ thống ngành Kiểm tra đảng khi được ban hành.

Về kết quả 6 tháng đầu năm 2023, theo báo cáo tại hội nghị, ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 914 tổ chức đảng và 3.057 đảng viên.

Trong đó, ủy ban kiểm tra các địa phương, đơn vị kiểm tra 898 đơn tổ chức đảng và 3.028 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra, kết luận với 16 tổ chức đảng và 29 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm đến mức phải xử lý kỷ luật.

Trong nửa năm 2023, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 182 tổ chức đảng và 7.056 đảng viên. Cụ thể, có 5.486 đảng viên bị khiển trách; 1.057 đảng viên bị cảnh cáo; 152 đảng viên bị cách chức và 361 đảng viên bị khai trừ.

Riêng Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng 1 cán bộ. Ban Bí thư thi hành kỷ luật cảnh cáo 2 tổ chức đảng và 17 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 92 tổ chức đảng và 2.894 đảng viên, có 889 cấp ủy viên.

Trong đó, ủy ban kiểm tra các địa phương, đơn vị thi hành kỷ luật 80 tổ chức đảng (khiển trách 57, cảnh cáo 23) và 2.869 đảng viên (khiển trách 1.168, cảnh cáo 551, cách chức 18, khai trừ 1.132).

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã thi hành kỷ luật 12 tổ chức đảng (gồm: khiển trách 4, cảnh cáo 8) và 25 đảng viên (khiển trách 7, cảnh cáo 12, khai trừ 6 đảng viên).

Liên quan đến công tác giám sát, theo báo cáo, cấp ủy các cấp đã giám sát 12.437 tổ chức đảng và 44.737 đảng viên, có 14.215 đảng viên là cấp ủy viên các cấp trong 6 tháng qua.

Uỷ ban kiểm tra các cấp giám sát 8.947 tổ chức đảng và 12.002 đảng viên, có 8.033 đảng viên là cấp ủy viên các cấp.

Ủy ban kiểm tra các địa phương, đơn vị giám sát 8.943 tổ chức và 11.999 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã giám sát 4 tổ chức đảng và 3 đảng viên.

Hà Nội ban hành quyết định kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư