Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 29 tháng 11 năm 2023, 03:20:12
Xây dựng sơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập
Nguyễn Lê - 15/11/2022 15:42
 
Đó là yêu cầu của Quốc hội tại Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, đối với lĩnh vực thanh tra.
.
Phiên họp bế mạc kỳ họp thứ tư của Quốc hội khoá XV.

Đó là yêu cầu của Quốc hội tại nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, đối với lĩnh vực thanh tra.

Báo cáo trước khi Quốc hội bấm nút, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết có ý kiến đề nghị cân nhắc yêu cầu về xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập để phù hợp với việc bố trí nguồn lực đầu tư của ngân sách nhà nước theo các quy định của pháp luật liên quan.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 phê duyệt  Đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập” với nhiều mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, trong đó có giải pháp về nguồn lực thực hiện Đề án.

Việc yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu này như trong Nghị quyết là rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay.

Có ý kiến đề nghị cân nhắc bỏ yêu cầu “không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm toán quá 1 lần/năm về 1 nội dung đối với 1 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp” do vấn đề này đã được khắc phục trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, đề xuất chất vấn tại kỳ họp này. Đồng thời, báo cáo của Thanh tra Chính phủ cũng đã nêu ra tồn tại này, cần tiếp tục có giải pháp khắc phục thời gian tới. Do đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng cần giữ quy định này.

Ngoài các nội dung trên, với lĩnh vực thanh tra, Quốc hội còn đưa ra hàng loạt yêu cầu khác.

Như, tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung vào các ngành, lĩnh vực dễ phát sinh nhiều vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, các Bộ, ngành, địa phương có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, dư luận xã hội quan tâm. Tập trung triển khai nghiêm túc các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Quốc hội còn yêu cầu đề cao trách nhiệm, đổi mới phương pháp và cách thức tiến hành thanh tra để đẩy nhanh tiến độ thanh tra, nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, bảo đảm chặt chẽ, khách quan, khả thi, đúng pháp luật, khắc phục triệt để tình trạng chậm ban hành kết luận thanh tra. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, xử lý sau thanh tra, tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản. Bảo đảm 100% các vụ việc khi thanh tra phát hiện có dấu hiệu tội phạm đều được chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra xử lý theo thẩm quyền; chuyển danh sách tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm đến cơ quan kiểm tra Đảng để xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Nghị quyết cũng nêu rõ yêu cầu khẩn trương xây dựng Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 và kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức.

Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; sau năm 2025, thực hiện chuyển đổi số 100% công tác kiểm soát tài sản, thu nhập bằng việc sử dụng công nghệ số, dữ liệu số.

Sớm ban hành bộ tiêu chí đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với Bộ, ngành trung ương làm cơ sở để thống nhất đánh giá đầy đủ, toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng trên phạm vi cả nước - Nghị quyết nêu rõ.

Yêu cầu nữa được nêu sau chất vấn là tích cực tháo gỡ vướng mắc, chủ động phối hợp trong công tác thu hồi tài sản, nhất là việc kê biên, phong tỏa, tạm giữ, phục vụ cho việc tổ chức thi hành án, thu hồi tối đa tài sản công bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Tăng cường hợp tác quốc tế, tương trợ tư pháp về thu hồi tài sản tham nhũng có yếu tố nước ngoài. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tập trung tuyên truyền, phản ánh trung thực, kịp thời kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng cũng như việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, xã hội quan tâm, Quốc hội yêu cầu.

Sẽ có cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản quan chức
Đó là một trong những nội dung nhằm đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiếp tục...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư