Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 17 tháng 06 năm 2024,
Xem xét kết quả giám sát sử dụng các nguồn lực phòng, chống Covid-19
Nguyễn Lê - 08/04/2023 11:54
 
Đây là một trong hai chuyên đề đã được Quốc hội quyết định giám sát tối cao trong năm 2023, kết quả giám sát sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp tháng 5/2023.
.
Một phiên họp của Uỷ  ban Thường vụ Quốc hội.

Trong hai ngày 10 và11/4 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 22.

Tại phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”.

Đây là một trong hai chuyên đề đã được Quốc hội quyết định giám sát tối cao trong năm 2023, kết quả giám sát sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp tháng 5/2023.

Theo báo cáo của Chính phủ, tổng số ngân sách nhà nước đã phân bổ cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân là 131.259.371 triệu đồng. Phân bổ từ các nguồn viện trợ, Quỹ vắc xin phòng Covid-19 của Trung ương, địa phương là 33.450.803 triệu đồng.

Chính phủ đánh giá việc bố trí, phân bổ các nguồn lực phòng, chống dịch kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch. Qua đó, về cơ bản đã đáp ứng đầy đủ, kịp thời nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch, hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân gặp khó khăn.

Các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 19 đều được ban hành kịp thời và phát huy hiệu quả tốt, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân được tiếp cận nguồn vốn và các dịch vụ ngân hàng với chi phí hợp lý để vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.

Báo cáo của Chính phủ cũng nêu một số khó khăn trong đó có việc thực hiện mua trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế cho phòng, chống dịch còn gặp nhiều khó khăn do nguồn cung khăn hiếm, giá không ổn định. Ngoài ra các đơn vị còn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện đấu thầu mua sắm, xác định giá gói thầu, lựa chọn nhà thầu.

Việc giải ngân nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp còn chưa cao, một số khoản kinh phí được cấp thì không sử dụng, trong thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh đối với người bệnh Covid - 19 có một số khó khăn vướng mắc về thủ tục hành chính, việc thực hiện chính sách chế độ hỗ trợ đối với lực lượng tham gia phòng, chống dịch một số nơi chưa kịp thời, thỏa đáng...

Ngoài nội dung trên, tại phiên họp thứ 22, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội còn cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 5 và tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV cũng được xem xét trong phiên họp này.

Nội dung phiên họp còn có cho ý kiến về việc cho phép sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3/2023.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ thảo luận dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024, báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Sau phiên họp thứ 22, từ 12-14/4 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp phiên chuyên đề pháp luật tháng Tư. 

Đề xuất Quốc hội giám sát tối cao về nguồn lực phòng chống dịch Covid-19
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư