Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 01 năm 2023, 05:55:12
11 tháng, Việt Nam xuất siêu 10,6 tỷ USD
Thế Hoàng - 29/11/2022 13:41
 
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước 11 tháng năm 2022 đạt 673 tỷ USD, trong đó xuất khẩu 342,21 tỷ USD, tăng 13,4%, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu kỷ lục 10,6 tỷ USD
11 tháng 2022, cán cân thương mại xuất siêu gần 11 tỷ USD.
11 tháng năm 2022, cán cân thương mại xuất siêu 10,6 tỷ USD., trong khi cùng kỳ năm ngoái xuất siêu chỉ 0,6 tỷ USD.

Đối mặt với biến động mạnh của thị trường hàng hóa toàn cầu, đơn hàng suy giảm do tác động của lạm phát tăng cao tại nhiều thị trường lớn nhưng hoạt động xuất khẩu của cả nước trong 11 tháng năm 2022 vẫn ghi nhận kết quả tích cực. 

Số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 11 đạt 57,58 tỷ USD, giảm 1,2% so với tháng trước và giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 673,82 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 13,4%; nhập khẩu tăng 10,1%.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 11/2022 ước đạt 29,18 tỷ USD, giảm 3,9% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 7,38 tỷ USD, tăng 0,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 21,8 tỷ USD, giảm 5,4%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 11 giảm 8,4%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 14,2%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 6,3%.

Tính chung 11 tháng, xuất khẩu ước đạt 342,21 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 87,46 tỷ USD, tăng 10,1%, chiếm 25,6% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 254,75 tỷ USD, tăng 14,6%, chiếm 74,4%.

                                      Trị giá một số mặt hàng xuất khẩu 11 tháng năm 2022 

 

 

Ước tính 11 tháng

năm 2022

(Triệu USD) 

Tốc độ tăng/giảm

11 tháng năm 2022 so với

cùng kỳ năm trước (%) 

Các mặt hàng đạt giá trị trên 10 tỷ USD

 

 

Điện thoại và linh kiện

55.370

6,6

Điện tử, máy tính và linh kiện

50.522

11,0

Máy móc thiết bị, dụng cụ PT khác

41.968

23,3

Dệt, may

34.530

18,5

Giày dép

22.125

39,9

Gỗ và sản phẩm gỗ

14.587

9,0

Phương tiện vận tải và phụ tùng

10.791

13,1

Thủy sản

10.136

27,0

Cả nước có 35 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 93,7% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 08 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 70,1%).

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 11/2022 ước đạt 28,4 tỷ USD, tăng 1,8% so với tháng trước. Lũy kế 11 tháng năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 331,61 tỷ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 115,42 tỷ USD, tăng 11,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 216,19 tỷ USD, tăng 9,6%.

                                                  Trị giá một số mặt hàng nhập khẩu 11 tháng năm 2022 

 

Ước tính 11 tháng năm 2022

(Triệu USD)

Tốc độ tăng/giảm

11 tháng năm 2022 so với

cùng kỳ năm trước (%)

Các mặt hàng đạt giá trị trên 10 tỷ USD

 

 

Điện tử, máy tính và linh kiện

75.746

11,1

Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

41.481

-2,0

Điện thoại và linh kiện

19.777

3,0

Vải

13.606

5,1

Chất dẻo

11.667

9,6

Sắt thép

11.159

5,8

Như vậy, sau 11 tháng, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 10,6 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 0,6 tỷ USD).

Tuy nhiên, cán cân thương mại giữa khu vực kinh tế trong nước và FDI lại ở 2 thái cực. Nếu khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 27,97 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 38,57 tỷ USD.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 11 tháng năm 2022, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 101,5 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 109,9 tỷ USD.

Trong 11 tháng năm 2022, xuất siêu sang EU ước đạt 29,4 tỷ USD, tăng 42,4% so với cùng kỳ năm trước; nhập siêu từ Trung Quốc 56,9 tỷ USD, tăng 14,1%; nhập siêu từ Hàn Quốc 35,7 tỷ USD, tăng 16,1%; nhập siêu từ ASEAN 12,2 tỷ USD, tăng 9,4%; nhập siêu từ Nhật Bản 139 triệu USD (cùng kỳ nhập siêu 2,3 tỷ USD).

Kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đến ngày 15/11 xấp xỉ 645 tỷ USD
Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 11/2022 đạt 28,4 tỷ USD, đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư