CTCK BIDV (BSC)

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế 9 tháng năm 2017 công ty mẹ Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã VCG) ước tính hoàn thành lần lượt khoảng 56,8% và 89,6% kế hoạch, tương ứng với doanh thu hợp nhất đạt 6.624 tỷ đồng (tăng 17,91% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 622,89 tỷ đồng (tăng trưởng 31,25%).

Cuối năm 2017, doanh thu hợp nhất ước tính đạt 9.547 tỷ đồng (tăng 10,7% so với năm trước) và 856 tỷ đồng (tăng trưởng 31,5%), EPS 2017 ước đạt 1.939 đồng/cổ phiếu. Năm 2018, doanh nghiệp ước tính tăng trường 10-15% cho cả doanh thu và lợi nhuận, tương đương doanh thu đạt 10,501 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 942 tỷ đồng, EPS 2018 dự kiến 2.133 đồng/cổ phiếu.

Nhận định: RSI quá mua khi SCIC thông báo thoái vốn là động lực giúp cho VCG liên tục tăng điểm phá ngưỡng kháng cự Fibonacci 100% và 127,2%. Hiện tại ngưỡng Fibonacci 127,2% tại giá 25.3 đang là ngưỡng hỗ trợ mạnh cho VCG với thanh khoản mạnh.

Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị nắm giữ VCG trong thời gian tới. Nhà đầu tư có thể cân nhắc điểm mua trong vùng giá 25- 26 nếu thanh khoản cổ phiếu duy trì đà tăng. Với lực nâng mạnh, có thể đưa giá cổ phiếu lên 29.

2. Khuyến nghị theo dõi cổ phiếu AAA

CTCK BIDV (BSC)

Xu hướng hiện tại của cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (mã AAA) là tích lũy. Chỉ báo xu hướng MACD hội tụ. Chỉ báo RSI trung lập.

Nhận định: AAA đang tích lũy ngang trong vùng Fibonacci 50% và 38.2% sau khi đã 3 lần kiểm định ngưỡng giá 35. AAA có thể sẽ tích lũy với nến nhỏ từ 1 đến 2 tuần tại vùng giá 31.3 – 32 trước khi kiểm định lại ngưỡng 35 một lần nữa.

Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể theo dõi và cân nhắc mở vị thế AAA trong thời gian tới.