Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 03 tháng 12 năm 2023, 15:25:48
3 lĩnh vực được ưu tiên hỗ trợ vốn từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Anh Trung - 03/11/2015 15:10
 
Vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành 2 thông tư quan trọng đối với lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và lĩnh vực đầu tư nước ngoài.

aViệc sử dụng nhiều lao động nữ cũng là tiêu chí ưu tiên khi doanh nghiệp muốn tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ Phát triển DNNVV

Thông tư 13/2015/TT-BKHĐT được Bộ trưởng Bùi Quang Vinh ký ngày 28/10/2015 và sẽ có hiệu lực từ 13/12/2015 quy định lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, lĩnh vực được ưu tiên hỗ trợ gồm 3 lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Công nghiệp chế biến, chế tạo; Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải.

Ngoài các các lĩnh vực ưu tiên kể trên, doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn có thể tiếp cận được nguồn vốn nếu đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí như: sản phẩm chất lượng cao, vật liệu, năng lượng mới; đổi mới trang thiết bị, công nghệ mới, công nghệ cao; tạo nhiều việc làm, nhiều lao động nữ; sản phẩm tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường; sử dụng công nghệ sạch, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo...

Đặc biệt năng lực, kinh nghiệm quản trị điều hành của người quản lý doanh nghiệp và lịch sử, uy tín tín dụng của doanh nghiệp cũng được xem xét như một tiêu chí ưu tiên cho vay nếu doanh nghiệp không thuộc lĩnh vực ưu tiên.

Cũng trong tháng 10, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 09/2015/TT-BKHĐT ngày 23/10/2015 quy định 16 mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Nghị định số 83/2005/NĐ-CP ngày 25/09/2015. Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/12/2015 và bãi bỏ Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH ngày 10/10/2007.

Sẽ thuê chuyên gia tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
 Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tăng cường năng lực đơn vị thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa, giúp nâng cấp, kiện...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư