Đặt mua báo in| Ngày 20 tháng 08 năm 2022, 13:10:39
4 hướng dẫn mới về thủ tục hải quan
PV - 22/01/2014 08:45
 
Tổng cục Hải quan vừa ban hành một số văn bản hướng dẫn nghiệp vụ mới, quan trọng liên quan đến xử phạt trường hợp nộp chậm tiền thuế, xuất trả nguyên phụ liệu theo hình thức XNK tại chỗ, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia, thời hạn TNTX phương tiện quay vòng... >>> Phải trao cho hải quan “thượng phương bảo kiếm” >>> Thiết bị y tế cũ bị bắt giữ, Bộ Y tế “cầu cứu” ngành hải quan
TIN LIÊN QUAN

1- Chậm nộp tiền thuế

Ngày 17/01/2014, Tổng cục Hải quan có Công văn trả lời một doanh nghiệp ở TP.HCM về vi phạm thời hạn nộp tiền thuế.

Theo đó, trường hợp người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời gian ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 106 Luật quản lý thuế năm 2006 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 32 Điều 1 Luật quản lý thuế năm 2012 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2013).

Việc xác định trường hợp của Công ty có thuộc trường hợp không xử phạt hay không phải trên cơ sở hồ sơ vụ việc cụ thể, đối chiếu với quy định tại khoản 7 Điều 7 Nghị định 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009) và khoản 5 Điều 4 Thông tư 193/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính để xác định). Do đó, đề nghị công ty liên hệ với đơn vị Hải quan trực tiếp giải quyết vụ việc để được hướng dẫn cụ thể.

2- Xuất trả nguyên phụ liệu theo hình thức XNK tại chỗ

Ngày 17/01/2013, Tổng cục Hải quan có Công văn số 624/TCHQ-GSQL trả lời một doanh nghiệp ở Bình Dương về việc doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ xin tái xuất cho doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ.

Theo đó, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ thì hàng hóa xuất khẩu tại chỗ coi như hàng xuất khẩu; hàng hóa nhập khẩu tại chỗ coi như hàng nhập khẩu, phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Như vậy, trường hợp nguyên phụ liệu nhập khẩu tại chỗ phục vụ hợp đồng gia công nên cần thực hiện thêm một số nội dung sau: (1) công ty nộp thêm văn bản của đối tác thuê gia công ở nước ngoài về việc chỉ định nơi nhận hàng xuất trả lại. (2) văn bản chấp nhận nhận lại hàng theo quy định tại điểm b.4 khoản 1 Điều 56 Thông tư 128/2013/TT-BTC thay bằng văn bản chấp nhận nhận lại hàng của doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ. (3) Doanh nghiệp chỉ được xuất trả nguyên phụ liệu khi hợp đồng gia công hoặc phụ lục hợp đồng gia công có sử dụng mã nguyên phụ liệu đó còn hiệu lực.

3- Nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia

Ngày 17/01/2014, Cục Giám sát quản lý về hải quan có Công văn số 86/GSQL-GQ1 trả lời một doanh nghiệp ở Tiền Giang về việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia qua Chi cục Hải quan cửa khẩu Kà Tum thuộc Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BCT ngày 15/01/2014 của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia thì hiện nay thương nhân nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia làm thủ tục hải quan theo quy định hiện hành và không phải xin Giấy phép nhập khẩu của Bộ Công Thương. Do vậy, đối với gỗ Trắc nhập khẩu của công ty, đề nghị căn cứ quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BCT dẫn trên và các văn bản pháp quy hướng dẫn thủ tục nhập khẩu hiện hành để thực hiện.

4- Thời hạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập phương tiện quay vòng

Ngày 07/01/2014, Tổng cục Hải quan có Công văn số 141/TCHQ-GSQL trả lời vướng mắc của một số doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Long An về thời hạn tạm nhập tái xuất (TNTX), tạm xuất tái nhập (TXTN) đối với phương tiện quay vòng (kệ, giá, thùng, lọ...) qui định tại khoản 3, Điều 54 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

Theo đó, về thời hạn TNTX, TXTN đối với phương tiện quay vòng qui định tại khoản 3 Điều 54 Thông tư số 128/2013/TT-BTC thực hiện theo thỏa thuận của doanh nghiệp với bên đối tác và đăng ký với cơ quan Hải quan cửa khẩu theo qui định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ. Về chính sách thuế thì thực hiện theo qui định tại khoản 1 Điều 100 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

Phải trao cho hải quan “thượng phương bảo kiếm”
Trước thực trạng buôn lậu, buôn hàng quốc cấm ngày càng phức tạp, nguy hiểm và diễn ra “trên toàn tuyến biên giới”, phá hoại hoạt động...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư