Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 12 năm 2021, 13:54:10
6 tháng đầu năm lãi sau thuế của Nam Việt tăng gấp 1,8 lần cùng kỳ
Phương Anh - 17/07/2019 09:03
 
CTCP Nam Việt (Navico - mã: ANV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2019 ghi nhận doanh thu thuần 1.975 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kì năm trước. Lãi sau thuế 353 tỉ đồng, gấp 1,8 lần.
.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Nam Việt đạt 1.975 tỉ đồng, tăng 17%. Lãi sau thuế 353 tỉ đồng, gấp 1,8 lần cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2019  của Nam Việt vừa công bố doanh thu thuần 1.064 tỉ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán 840 tỉ đồng, tăng 13% theo đó Nam Việt ghi nhận lợi nhuận gộp tăng khá mạnh từ 124 tỉ đồng lên 225 tỉ đồng.

Trong khi đó, doanh thu tài chính giảm 41% xuống 18,6 tỉ đồng, chi phí tài chính cũng giảm khá mạnh xuống 15,7 tỉ đồng.

Chi phí bán hàng không biến động nhiều trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh từ âm 39,5 tỷ đồng lên hơn 7 tỷ đồng do cùng kỳ năm ngoái Navico hoàn nhập hơn 45 tỷ đồng dự phòng phải thu khó đòi.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Nam Việt đạt 1.975 tỉ đồng, tăng 17%. Lãi sau thuế 353 tỉ đồng, gấp 1,8 lần cùng kỳ. Với kết quả này, Navico đã thực hiện 39,5% kế hoạch doanh thu và 50% mục tiêu lợi nhuận đề ra cả năm 2019. Được biết, năm 2019 Nam Việt đặt mục tiêu tổng doanh thu là 6.000 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế 700 tỉ đồng và cổ tức dự kiến 20% bằng tiền mặt.

Tính đến hết tháng 6, tổng tài sản của Navico đã tăng gần 13% so với đầu năm lên 3.849 tỷ đồng chủ yếu do tồn kho tăng. Nợ vay tài chính chiếm 32% tổng tài sản, ở mức 1.240 tỷ đồng phần lớn là nợ ngắn hạn. Ngoài ra, công ty cũng tích lũy được 765,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh hơn 21 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Lãi kỷ lục, thuỷ sản Nam Việt tăng mức chia cổ tức
Doanh thu vượt mốc 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 604 tỷ đồng giúp 2018 trở thành năm kỷ lục tăng trưởng cho Công ty cổ phần Nam...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư