Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 21 tháng 06 năm 2024,
6/7 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD tăng trưởng âm
Thế Hải - 29/05/2023 13:29
 
Tổng kim ngach xuất khẩu hàng hóa 5 tháng 2023 sụt giảm 11,6% so với cùng kỳ, tương đương mức giảm gần 18 tỷ USD, trong đó có 6/7 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD tăng trưởng âm.
Xuất nhập khẩu 5 tháng 2023 đã hụt hơi 45,4 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.
Xuất nhập khẩu 5 tháng 2023 đã hụt hơi 45,4 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động xúc tiến thương mại được thúc đẩy mạnh mẽ nên dẫu thương mại toàn cầu tăng chậm lại, nhưng kim ngạch xuất, nhập khẩu tháng 5 đã tăng nhẹ so với tháng 4. 

Theo Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 5 ước đạt 55,86 tỷ USD, tăng 5,3% so với tháng trước và giảm 12,3% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu tháng 5/2023 ước đạt 29,05 tỷ USD, tăng 4,3% so với tháng trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 26,81 tỷ USD, tăng 6,4% so với tháng trước.

Dù tháng 5 xuất khẩu đã có dấu hiệu cải thiện nhẹ so với tháng trước, nhưng do xuất nhập khẩu đã giảm liên tục từ đầu năm tới nay, nên 5 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa vẫn giảm 14,7% so với cùng kỳ, ước đạt 262,54 tỷ USD. 

Trong đó, xuất khẩu giảm 11,6%; nhập khẩu giảm 17,9%. Cán cân thương mại hàng hóa 5 tháng đầu năm 2023 ước xuất siêu 9,8 tỷ USD.

Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu 5 tháng là 136,17 tỷ USD, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực kinh tế trong nước đạt 35,19 tỷ USD, giảm 13,2%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 100,98 tỷ USD, giảm 11,1%, chiếm 74,2% tổng kim ngạch xuất khẩu.

5 tháng qua có 23 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 87,4% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 07 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 65,4%).

Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 126,37 tỷ USD, giảm 17,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 43,95 tỷ USD, giảm 18,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 82,42 tỷ USD, giảm 17,5%.  Có 24 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 81,2% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 3 mặt hàng nhập khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 41,6%).

Đối chiếu với kết quả cùng kỳ năm ngoái có khoảng cách khá xa. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 5 tháng 2022 đạt 307,96 tỷ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ 2021, xuất khẩu đạt 154,1 tỷ USD, tăng 17,3%; nhập khẩu đạt 153,86 tỷ USD, tăng 16%.

Như vậy, tính về con số, tổng kim ngạch nhập khẩu 5 tháng 2023 đã hụt hơi 45,4 tỷ USD so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu giảm gần 18 tỷ USD, nhập khẩu giảm 27,5 tỷ USD.

                                        6/7 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD tăng trưởng âm 

 

 

Ước tính

(Triệu USD) 

Tốc độ tăng/giảm so với

cùng kỳ năm trước (%) 

Các mặt hàng đạt giá trị trên 5 tỷ USD

 

 

Điện thoại và linh kiện

21.173

-16,0

Điện tử, máy tính và linh kiện

20.328

-9,8

Máy móc thiết bị, dụng cụ PT khác

16.552

-5,1

Dệt may

12.320

-17,8

Giày dép

8.182

-13,3

Phương tiện vận tải và phụ tùng

5.428

12,5

Gỗ và sản phẩm gỗ

5.008

-28,7

5 tháng qua, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 37,2 tỷ USD, giảm 19,5% so với cùng kỳ, xuất khẩu sang EU đạt 18,5 tỷ USD, giảm 6,5%; sang Trung Quốc đạt 19,8 tỷ USD, giảm 9,3%, sang Hàn Quốc 9,6 tỷ USD, giảm 7,1%, xuất khẩu sang thị trường ASEAN giảm 5,1%, đạt 13,9 tỷ USD, sang Nhật Bản 9,4 tỷ USD, giảm 0,4%.

                                          Trị giá một số mặt hàng nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2023

 

Ước tính

(Triệu USD) 

Tốc độ giảm so với

cùng kỳ năm trước (%) 

Các mặt hàng đạt giá trị trên 5 tỷ USD

 

 

Điện tử, máy tính và linh kiện

31.694

-13,1

Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

15.767

-14,6

Vải

5.134

-22,9

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư