81,2 triệu cổ phiếu Nước Thủ Dầu Một sẽ niêm yết lên HoSE với mã TDM
Công ty cổ phần nước Thủ Dầu Một vừa công bố bản cáo bạch niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HoSE).
Tính đến giữa năm 2018, biên lợi nhuận của Công ty giảm nhẹ do giá vốn nước sạch tăng nhanh so với cùng kỳ
Tính đến giữa năm 2018, biên lợi nhuận của TDM giảm nhẹ do giá vốn nước sạch tăng nhanh so với cùng kỳ

Theo bản cáo bạch, Công ty sẽ niêm yết với mã cổ phiếu TDM, tổng khối lượng niêm yết là 81,2 triệu cổ phiếu, tổng giá trị niêm yết là 812 tỷ đồng tính theo mệnh giá.

Trong thời gian từ năm 2014 đến 2018, Công ty đã tăng vốn điều lệ liên tục với quy mô lớn, từ 200 tỷ đồng lên 812 tỷ đồng.

Số vốn thu được được sử dụng để mở rộng quy mô hoạt động, như xây dựng thêm nhà máy mới, tăng công suất hoạt động, nắm quyền sở hữu ở các công ty khác trong ngành nước.

Năm 2014, Công ty được phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước nam Thủ Dầu Một mở rộng, công suất 45 nghìn m3/ngày đêm. Nhà máy thi công trong 9 tháng và từ tháng 10/2014 hoàn thành và đi vào sử dụng .

Năm 2017, Công ty đầu tư Dự án nhà máy cấp nước khu vực Bàu Bàng, công suất 30 nghìn m3/ngày đêm.

Giai đoạn 1 của Dự án có công suất 15 nghìn m3/ngày đêm bao gồm các hạng mục xây dựng Trạm bơm nước thô, tuyến ống nước thô và nhà máy xử lý.

Về kinh doanh, năm 2017 Công ty đạt doanh thu 197 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2018 đạt doanh thu 130 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 57,6 tỷ đồng.

Tính đến giữa năm 2018, biên lợi nhuận của Công ty giảm nhẹ do giá vốn nước sạch tăng nhanh so với cùng kỳ (35,6% so với tốc độ tăng trưởng doanh thu là 28,7%).

Tại thời điểm giữa năm 2018, tổng tài sản của Công ty đạt hơn 1.700 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 1.000 tỷ đồng.

Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...