9 tháng, Cao su Phước Hòa đạt lợi nhuận gấp 2 cùng kỳ
Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (mã PHR, sàn HOSE) vừa cho biết kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017.
Thông tin cơ bản về cổ phiếu PHR
Thông tin cơ bản về cổ phiếu PHR

Theo đó, Công ty đạt tổng doanh thu 858,1 tỷ đồng trong 9 tháng. Lợi nhuận sau thuế tháng 9 đạt 33 tỷ đồng, lũy kế lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 284,2 tỷ đồng, đạt 104,2 kế hoạch năm và bằng 209,57%  cùng kỳ năm 2016.

Về tình hình sản xuất, trong tháng 9/2017, Cao su Phước Hòa đã khai thác được 1.360,17 tấn mủ (tỷ lệ 9,72% kế hoạch năm).

Lũy kế 9 tháng, sản lượng khai thác đạt 9.080,67 tấn mủ quy khô, đạt 64,86% kế hoạch năm, cao hơn 7,88% so với cùng kỳ năm 2016.

Sản lượng thu mua trong tháng 9 đạt 1.831,89 tấn, lũy kế thu mua 9 tháng đạt 11.025,6 tấn, tỷ lệ 78,75% kế hoạch năm.

Trong tháng 9, Công ty bán được 3.376,6 tấn mủ thành phẩm các loại, giá bán bình quân trong tháng là 38,32 triệu đồng/tấn.

Lũy kế tiêu thụ 9 tháng đạt 20.627,81 tấn mủ thành phẩm, giá bán bình quân 41,44 triệu đồng/tấn (tăng 38,54% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong 9 tháng, Cao su Phước Hòa đã chi 9,53 tỷ đồng cho các hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, tiến độ thực hiện đạt 83%.

Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...