Đặt mua báo in| Ngày 13 tháng 06 năm 2021, 01:58:46
Agribank tự hào góp thêm trang sử vẻ vang 70 năm ngành ngân hàng Việt Nam
V.C - 05/05/2021 12:39
 
Hòa nhịp 70 năm phát triển ngành ngân hàng Việt Nam (6/5/1951 - 6/5/2021), Agribank tự hào góp thêm trang sử hào hùng, cùng ngành ngân hàng tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ.

Ngày 06/5/1951, khi cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp bước sang giai đoạn quyết định, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, đặt nền móng cho sự phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay.

70 năm thành lập cũng chính là chặng đường 70 năm vẻ vang phụng sự kháng chiến kiến quốc, phục vụ nhân dân, khẳng định vai trò huyết mạch của nền kinh tế của ngành ngân hàng. Trong hành trình đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tự hào được tham gia, đóng góp đúng vào giai đoạn đổi mới của đất nước nói chung và của ngành ngân hàng nói riêng.

Được thành lập ngày 26/3/1988 với tên gọi ban đầu là Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam, gắn liền với việc hệ thống ngân hàng được phân thành hai cấp: Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý, điều hành chính sách tiền tệ và 4 ngân hàng chuyên doanh thực hiện chức năng kinh doanh tiền tệ, ngân hàng theo từng lĩnh vực. Theo đó, Agribank có nhiệm vụ chính là đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng và dịch vụ ngân hàng phục vụ nông nghiệp, nông thôn và nông dân. 

Agribank luôn tiên phong, nghiêm túc thực thi hiệu quả chính sách tiền tệ, khẳng định vai trò chủ lực trong phát triển "Tam nông"

Trong suốt 33 năm qua, Agribank luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của một ngân hàng thương mại 100% vốn nhà nước trong việc tiên phong thực thi nghiêm túc, có hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia và các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tiền tệ, ngân hàng, nhất là chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với từng giai đoạn phát triển cụ thể, cùng ngành ngân hàng có những đóng góp đáng kể vào thành công của sự nghiệp đổi mới nền kinh tế đất nước.

Agribank luôn dành 70% dư nợ cho vay đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, chiếm gần 40% tổng dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng. Các chương trình tín dụng của Agribank đã và đang đóng góp rất quan trọng vào công cuộc xoá đói giảm nghèo, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của đất nước, góp phần tạo nên sự phát triển bứt phá của nền nông nghiệp khẳng định vai trò là “trụ đỡ” của nền kinh tế. 

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank luôn ý thức và phát huy trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng. Trong những năm qua, Agribank tài trợ xây dựng hàng trăm trường học, trạm y tế, hàng nghìn nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo và các đối tượng cần được hỗ trợ khác.

Ngoài ra, Agribank còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng khác như các sự kiện văn hóa, thể thao, chung tay cùng cộng đồng bảo vệ môi trường, “Vì tương lai xanh”, năm 2020 Agribank đã phối hợp với các địa phương trên cả nước trồng mới 1 triệu cây xanh và mục tiêu trồng mới 1 triệu cây xanh tiếp tục được Agribank đề ra trong năm 2021, hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm với thông điệp “Vì một Việt Nam xanh” do Thủ tướng Chính phủ khởi xướng.

“Ngân hàng vì cộng đồng” không chỉ là sự ghi nhận của xã hội, mà ý nghĩa hơn đó là nét đẹp văn hóa sẻ chia, là niềm tự hào để cán bộ, người lao động Agribank cùng gìn giữ, phát huy, trở thành bản sắc văn hóa, nguồn lực quan trọng đối với quá trình phát triển Agribank, phát triển ngành ngân hàng và phát triển đất nước.

Agribank - Ngân hàng vì cộng đồng

Giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030, mục tiêu Agribank hướng tới đó là xây dựng Ngân hàng hiện đại và hội nhập, tập trung đầu tư, ứng dụng công nghệ hiện đại gắn với đổi mới mô hình tổ chức hướng tới ngân hàng số; chuyển đổi thành ngân hàng thương mại cổ phần, quản trị điều hành và hoạt động theo hướng thông lệ quốc tế; phấn đấu đứng trong Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản; hoạt động an toàn, hiệu quả; giữ vững vị trí chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn; góp phần quan trọng cùng ngành ngân hàng thực hiện chính sách tiền tệ, phục vụ mục tiêu ổn định vĩ mô và phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Hiện nay, Agribank đã chủ động xây dựng Đề án chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trình Ngân hàng Nhà nước xem xét phê duyệt. Tinh thần của Đề án chiến lược đó là Agribank vẫn lấy “Tam nông” làm trọng tâm để phục vụ với các giải pháp, biện pháp phù hợp với tình hình mới, đặc biệt là trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ.    

Hệ thống Agribank Realtime Payments đạt Giải thưởng Sao Khuê 2021
Hệ thống Agribank Realtime Payments – Hệ thống thanh toán giá trị thấp thời gian thực của Agribank đã đạt Giải thưởng Sao Khuê 2021 cho Hệ thống...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư