Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 03 năm 2021, 14:08:23
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi
Hà Minh - 22/10/2020 10:15
 
Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, bà Bùi Thị Quỳnh Vân đã được bầu tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã bầu 13 ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã bầu bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tái cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã bầu bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tái cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ông Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tái cử chức danh Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ông Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tái cử chức danh Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tái cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tái cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi cũng đã bầu 11 ủy viên vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, ông Võ Văn Quỳnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tái cử chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các vấn đề then chốt để Quảng Ngãi thành tỉnh khá trong khu vực
Bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội gợi mở những vấn đề định hướng phát triển Quảng Ngãi tại Đại hội...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư